Scroll to navigation

CVSREVERTLAST(1) [FIXME: manual] CVSREVERTLAST(1)

NAME

cvsrevertlast - Draait bestanden in CVS met één versie terug

SAMENVATTING

cvsrevertlast [bestandsnaam]

BESCHRIJVING

cvsrevertlast wordt gebruikt om alle bestanden op de commandoregel met één versie in CVS terug te draaien. De bestanden zullen niet worden ge'commit'.

Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

ZIE OOK

cvsblame(1)

AUTEUR

Ben Burton <>

Auteur.
2005-02-02 [FIXME: source]