Scroll to navigation

CVSLASTCHANGE(1) [FIXME: manual] CVSLASTCHANGE(1)

NOME

cvslastchange - Mostra a última modificación dun ficheiro entregada ao CVS

SINOPSE

cvslastchange [ficheiro]

DESCRICIÓN

cvslastchange mostra a última modificación a un ficheiro que fose entregada ao CVS. Emprega cvs diff e cvs log para facer isto.

cvslastchange traballa sobre calquer galla do CVS, non só sobre HEAD.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

CONSULTE TAMÉN

cvslastlog(1) cvsrevertlast(1) cvs(1)

AUTOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.
8 de marzo de 2003 [FIXME: source]