Scroll to navigation

CVSLASTLOG(1) [FIXME: manual] CVSLASTLOG(1)

NOME

cvslastlog - Mostra o entrada de rexistro da última entrega dun ficheiro.

SINOPSE

cvslastlog [nomeFicheiro]

DESCRICIÓN

cvslastlog mostra o rexistro asociado coa última entrega CVS do ficheiro dado. Depende da versión local do ficheiro, non da do servidor.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

AUTOR

Ben Burton <>

Autor.
6 de abril de 2003 [FIXME: source]