Scroll to navigation

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

NAME

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs book.lrf


Convert an LRF file into an LRS (XML UTF-8 encoded) file

Alati kui edastad programmile lrf2lrs tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

Do not save embedded image and font files to disk

näita seda veateadet ja välju

Output LRS file

Ole jutukam

näita programmi versiooninumbrit ja välju

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

juuli 19, 2024 7.15.0