Scroll to navigation

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

NAME

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs book.lrf


Převést soubor LRF na soubor LRS (XML s kódováním UTF-8)

Kdykoliv předáváte parametry pro lrf2lrs, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--dont-output-resources
Neukládat vložené soubory obrázků a písem na disk

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--output, -o
Výstupní soubor LRS

--verbose
Více podrobností

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
dubna 19, 2021 5.16.1