Scroll to navigation

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]


Hämta bokmetadata från nätresurser. Du måste ange minst en av titel, författare eller ISBN.

När du skickar argument till fetch-ebook-metadata som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

Ange namnet på en metadatahämtningsinsticksmodul som ska användas. Som standard används alla metadatainsticksmoduler. Kan anges flera gånger för flera insticksmoduler. Alla insticksmodulnamn: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search

Bokförfattare

Ange ett filnamn. Omslaget, om tillgängligt, kommer att sparas till filnamnet. Utan denna parameter kommer omslaget inte att hämtas.

visa denna hjälptext och avsluta

Identifierar så som ASIN/Goodreads-id osv. kan anges flera gånger för flera identifierare. Till exempel: --identifier asin:B0082BAJA0

Bok-ISBN

Mata ut metadata i OPF-format istället för läsbar text.

Tidsbegränsning i sekunder. Standard är 30

Boktitel

Skriv loggen till konsolen (stderr)

visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

November 24, 2023 7.1.0