Scroll to navigation

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [opcje]


Pobieranie metadanych ze źródeł internetowych. Musisz podać co najmniej jedną z informacji: tytuł, autora lub ISBN.

Ilekroć przekazujesz argumenty do fetch-ebook-metadata, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Określ nazwę wtyczki służącej do pobierania metadanych. Domyślnie używane są wszystkie wtyczki. Możesz określić kilka wtyczek jednocześnie. Nazwy wszystkich wtyczek: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search

Autor(zy) książki

Podaj nazwę pliku. Okładka, jeśli jest dostępna, zostanie w tym pliku zapisana. Bez tego parametru okładka nie zostanie pobrana.

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Identyfikatory, takie jak ASIN/Goodreads id itp. Można podać wiele razy dla wielu identyfikatorów. Na przykład: --identifier asin:B0082BAJA0

ISBN książki

Wygeneruj metadane w formacie OPF zamiast w postaci tekstu.

Limit czasu w sekundach. Domyślnie 30

Tytuł książki

Prześlij log na konsolę (stderr)

wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

lipca 19, 2024 7.15.0