Scroll to navigation

NETSTAT(8) Sistem Yönetim Komutları NETSTAT(8)

İSİM

netstat - ağ bağlantılarını, yönlendirme tablolarını, arabirim istatistilerini, maskeleme bağlantılarını ve çoklu yayın üyeliklerini gösterir

KULLANIM

[adres_ailesi_seçenekleri] [--tcp|-t] [--udp|-u] [--udplite|-U] [--sctp|-S] [--raw|-w] [--l2cap|-2] [--rfcomm|-f] [--listening|-l] [--all|-a] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--symbolic|-N] [--extend|-e[--extend|-e]] [--timers|-o] [--program|-p] [--verbose|-v] [--continuous|-c] [--wide|-W]

{--route|-r} [adres_ailesi_seçenekleri] [--extend|-e[--extend|-e]] [--verbose|-v] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

{--interfaces|-i} [--all|-a] [--extend|-e[--extend|-e]] [--verbose|-v] [--program|-p] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

{--groups|-g} [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

{--masquerade|-M} [--extend|-e] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

{--statistics|-s} [--tcp|-t] [--udp|-u] [--udplite|-U] [--sctp|-S] [--raw|-w]

{--version|-V}
{--help|-h}

adres_ailesi_seçenekleri:

[--inet|-4] [--inet6|-6] [--protocol={inet,inet6,unix,ipx,ax25,netrom,ddp,bluetooth,...}] [--unix|-x] [--inet|--ip|--tcpip] [--ax25] [--x25] [--rose] [--ash] [--bluetooth] [--ipx] [--netrom] [--ddp|--appletalk] [--econet|--ec]

Bu uygulama oldukça eskidir. netstat yerine ss(8), netstat -r yerine ip route, netstat -g yerine ip maddr kullanılabilir.

AÇIKLAMA

netstat, Linux ağ alt sistemi hakkında bilgi verir. Çıktılanacak bilginin türü ilk girdi ile belirlenir:

(yok)
Öntanımlı olarak netstat açık soketleri gösterir. Herhangi bir adres ailesi belirtilmezse yapılandırılmış tüm adres ailelerinin etkin soketleri gösterilir.

Çekirdeğin IP yönlendirme tablosunu gösterir. Ayrıntılar için route(8) kılavuz sayfasına bakılabilir. netstat -r ve route -e aynı çıktıyı üretir.

IPv4 ve IPv6 için çoğa gönderim grup üyelikleri hakkında bilgi verir.

Tüm ağ arabirimlerini tablo halinde gösterir.

Maskelenmiş bağlantıları listeler.

Her protokol için istatistiklerin özetini gösterir.

SEÇENEKLER

Çıktı ayrıntılı olur. Özellikle, yapılandırılmamış adres aileleri hakkında yararlı bilgiler verir.

Çıktıyı gerektiği kadar geniş kullanarak IP adreslerini kırpmaz. Bu, mevcut betikleri bozmamak için şimdilik isteğe bağlıdır.

Sembolik konak, port veya kullanıcı adlarını belirlemeye çalışmak yerine sayısal adresleri gösterilir.

Sayısal konak adreslerini gösterir ancak port veya kullanıcı adlarının çözünürlüğünü etkilemez.

Port numaralarını gösterir ancak konak veya kullanıcı adlarının çözünürlüğünü etkilemez.

Sayısal kullanıcı kimlikleri gösterir ancak konak veya port adlarının çözünürlüğünü etkilemez.

Bağlantıların gösterileceği adres ailelerini (belki de düşük seviyeli protokoller olarak daha iyi tanımlanır) belirler. adres_ailesi, inet, inet6, unix, ipx, ax25, netrom, econet, ddp ve bluetooth gibi adres ailesi anahtar sözcüklerinin virgülle (’,’) ayrılmış bir listesidir. Bu, --inet|-4, --inet6|-6, --unix|-x, --ipx, --ax25, --netrom, --ddp ve --bluetooth seçenekleri kullanılmış gibi etki eder.

inet (IPv4) adres ailesi raw, udp, udplite ve tcp protokollerinin soketlerini içerir.

bluetooth (IPv4) adres ailesi l2cap ve rfcomm protokollerinin soketlerini içerir.

netstat’ın seçilen bilgileri her saniye sürekli olarak ekrana yazmasına neden olur.

Ek bilgi gösterir. Seçenek iki kere belirtilirse azami ayrıntı elde edilir.

Ağ zamanlayıcılarıyla ilgili bilgileri eklenir.

Her soketin ait olduğu sürecin kimliğini (PID) ve adını gösterir. Soket çekirdeğe aitse bir tire gösterilir (örneğin, bir çekirdek hizmeti veya süreç çıktı ancak soket henüz kapanmayı bitirmediyse).

Yalnızca dinleme soketlerini gösterilir. (Bu öntanımlı olarak atlanır.)

Hem dinleyen hem de dinlemeyen soketler gösterilir. --interfaces seçeneğiyle, çalışmayan arabirimler de gösterilir.

Çekirdeğin FIB (Forwarding Information Base) yönlendirme bilgilerini gösterir.

route önbelleğindeki yönlendirme bilgilerini gösterir.

ÇIKTI

Active Internet connections

Etkin Internet bağlantıları (TCP, UDP, UDPLite, raw)

Proto

Soketin protokolü (tcp, udp, udpl, raw)

Recv-Q

Established: (Kuruldu:) Bu sokete bağlı kullanıcı uygulaması tarafından kopyalanmayan bayt sayısı.
Listening: (Dinleme:) Kernel 2.6.18’den beri bu sütun, kabul edilmeyi bekleyen tamamen kurulu soketler için kuyruk uzunluğunu (SYN backlog) içerir.

Send-Q

Established: (Kuruldu:) Uzak soketten alındısı (ACK) dönmeyen bayt sayısı.
Listening: (Dinleme:) Kernel 2.6.18’den beri bu sütun, kabul edilmeyi bekleyen tamamen kurulu soketler için azami kuyruk uzunluğunu (/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog) içerir.

Local Address

Soketin yerel uç adresi ve port numarası. --numeric (-n) seçeneği belirtilmedikçe, soket adresi nitelikli konak adına (FQDN) çözümlenir ve port numarası karşılık gelen hizmet adına dönüştürülür.

Foreign Address

Soketin uzak uç adresi ve port numarası. "Local Address"e benzer.

State

Soketin durumu. Ham kip durumsuz olduğundan ve genellikle UDP ve UDPLite da durumsuz kullanıldığından, bu sütun boş kalabilir. Normalde aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Soket bağlantı kurmuş.

Soket hala bağlantı kurmaya çalışıyor

Ağdan bağlantı isteği alındı.

Soket kapalı ve bağlantı kesilecek.

Bağlantı kapalı ve soket uzak ucun durmasını bekliyor.

Soket, hala ağda bulunan paketleri işlemek için kapandıktan sonra bekliyor.

Soket kullanılmıyor.

Uzak uç durmuş ve soket kapanmayı bekliyor.

Uzak uç durmuş ve soket kapalı. Alındı bekleniyor.

Soket gelen bağlantılar için dinlemede. --listening (-l) veya --all (-a) seçeneği belirtilmedikçe çıktıya böyle soketler dahil edilmez.

Her iki soket de durmuş ama hala veri gönderilmemiş.

Soketin durumu bilinmiyor.

User

Soket sahibinin kullanıcı adı veya kulanıcı kimliği.

PID/Program name

Soketin sahibi olan sürecin kimliği (PID) / Sürecin adı. Bu sütun yalnızca --program seçeneği belirtilmişse gösterilir. Ayrıca, sahibi olmadığınız süreçlerin bilgilerini görebilmek için root ayrıcalıkları gerekir. Bu sütun IPX soketleri için henüz kullanılabilir değildir.

Timer

Soketle ilişkili TCP zamanlayıcı. Biçem: timer(a/b/c). Zamanlayıcı aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Sokete bir zamanlayıcı atanmamış.

Soket için yeniden aktarım zamanlayıcısı etkin.

Canlı tutma zamanlayıcısı soket için etkin.

Bağlantı kapanıyor ve soket için bekleme süresi etkin.

Ayraçlar arasındaki değerler:

Zamanlayıcı değeri.

Gönderilmiş yeniden aktarım sayısı.

Gönderilmiş canlı tutmaların sayısı.

Active UNIX domain Sockets

Etkin UNIX alan Soketleri

Proto

Soketin protokolü (genellikle unix).

RefCnt

Atıf sayısı (soket ile ilişkili süreç sayısı).

Flags

Gösterilen bayraklar SO_ACCEPTON (ACC olarak gösterilir), SO_WAITDATA (W) veya SO_NOSPACE (N) olup diğer bayraklar normalde önemsenmez. Bağlantısız soketlerle ilgili süreçler bir bağlantı isteği bekliyorsa, SO_ACCEPTON bağlantısız soketlerde kullanılır.

Type

Soket erişim türleri:

Soket verikatarı kipinde (bağlantısız) kullanılır.

Bu bir akım soketidir (bağlantılı).

Soket ham kipte kullanılır.

Güvenilir şekilde ileti tesliminde kullanılır.

Sıralı paket soketidir.

Ham arabirim erişim soketi.

Soketin türü bilinmiyor.

State

Bu alan aşağıdaki anahtar sözcüklerden birini içerir:

Soket bir süreç için ayrılmamış.

Soket gelen bağlantılar için dinlemede. --listening (-l) veya --all (-a) seçeneği belirtilmedikçe çıktıya böyle soketler dahil edilmez.

Soket bağlantı kurmaya hazırlanıyor.

Soket bağlı.

Soket bağlantısı kesiliyor.

(boş)
Soket, diğerine bağlı değil.

Bu durum asla olmamalı.

PID/Program name

Soketin sahibi olan sürecin kimliği (PID) / Sürecin adı. Bu sütun yalnızca --program seçeneği belirtilmişse gösterilir. Ayrıca, sahibi olmadığınız süreçlerin bilgilerini görebilmek için root ayrıcalıkları gerekir. Bu sütun IPX soketleri için henüz kullanılabilir değildir.

Path

İlgili süreçlerin sokete eklediği dosya yoludur.

Active IPX sockets

Etkin IPX soketleri

Active NET/ROM sockets

Etkin NET/ROM soketleri

Active AX.25 sockets

Etkin AX.25 soketleri

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/services
Hizmet isimlerine ilişkin port numaraları listesi.

/etc/services
Hizmet isimlerine ilişkin port numaraları listesi.

/proc
proc dosya sisteminin bağlantı noktası; altındaki dosyalarla çekirdeğin durumuna ilişkin bilgi verir.

/proc/net/dev
Ağ aygıtları bilgisi.

/proc/net/raw
Ham soket bilgileri.

/proc/net/tcp
TCP soket bilgileri.

/proc/net/udp
UDP soket bilgileri.

/proc/net/udplite
UDPLite soket bilgileri.

/proc/net/igmp
IGMP çoğa gönderim bilgileri.

/proc/net/unix
Unix alan adı soket bilgileri.

/proc/net/ipx
IPX soket bilgileri.

/proc/net/ax25
AX25 soket bilgileri.

/proc/net/appletalk
DDP (appletalk) soket bilgileri.

/proc/net/nr
NET/ROM soket bilgileri.

/proc/net/route
IP yönlendirme bilgileri.

/proc/net/ax25_route
AX25 yönlendirme bilgileri.

/proc/net/ipx_route
IPX yönlendirme bilgileri.

/proc/net/nr_nodes
NET/ROM düğüm listesi.

/proc/net/ip_masquerade
Maskelenmiş bağlantılar.

/sys/kernel/debug/bluetooth/l2cap
Bluetooth L2CAP bilgileri.

/sys/kernel/debug/bluetooth/rfcomm
Bluetooth seri hat bağlantıları.

/proc/net/snmp
İstatistikler.

İLGİLİ BELGELER

route(8), ifconfig(8), iptables(8), proc(8), ss(8), ip(8).

HATA AYIKLAMA

Bir soket görüntülendiğinde değişirse bazen garip bilgiler görünebilir. Bunun gerçekleşmesi olası değildir.

YAZAN

Netstat kullanıcı arayüzü Fred Baumgarten tarafından, kılavuz sayfası ise temelde Matt Welsh tarafından yazılmıştır. Alan Cox tarafından güncellendikten sonra Tuan Hoang tarafından tekrar güncellenmiştir. Net-tools paketindeki kılavuz sayfası ve komut Bernd Eckenfels tarafından tamamen yeniden yazılmıştır. UDPLite seçenekleri Brian Micek tarafından eklendi.

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Ekim 2014 net-tools 2.10