Scroll to navigation

ifconfig(8) Linux Sistem Yöneticisinin Kılavuzu ifconfig(8)

İSİM

ifconfig - bir ağ arayüzünü yapılandırır

KULLANIM

ifconfig [arayüz]
ifconfig arayüz [adres_ailesi] seçenekler | adres

AÇIKLAMA

ifconfig, çekirdek içinde bulunan ağ arayüzlerini ayarlamak için kullanılır. Gerekli olan arayüzleri açılış esnasında ayarlamak için kullanılır. Bu işlem sonrasında sadece sistemi yeniden yapılandırmak gerekirse ya da hata ayıklamak için kullanılabilir.

Şayet herhangi bir argüman belirtilmemişse, ifconfig o an için geçerli olan arayüzlerin durumu hakkında bilgi verir. Şayet tek bir arayüz belirtilirse, sadece bu arayüz hakkında bilgiler alınabilir. Şayet sadece -a seçeneği belirtilmiş ise, sistemde bulunan bütün arayüzler hakkında bilgi görüntülenir. Bu arayüzlerin etkin olup olmaması önemli değildir. Diğer durumlarda arayüzleri ayarlamak için kullanılır.

Adres Aileleri

Şayet arayüzden sonraki ilk argüman desteklenen adres ailelerinden biri ise, bütün protokol adreslerinin çözümlenmesi ve görüntülenmesi için bu adres ailesi kullanılır. Desteklenen adres aileleri: inet (TCP/IP, öntanımlıdır), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR paket radyo), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) ve netrom (AMPR paket radyo).

SEÇENEKLER

Arayüzün adı. Bu genellikle bir sayı ile biten bir sürücü adı olur. Örneğin; ilk Ethernet arayüzü için eth0 kullanılır.

Bu seçenek arayüzün etkinleştirilmesini sağlar. Şayet arayüze bir adres atanmış ise, bu seçenek dolaylı olarak tanımlanmış olur.

Bu seçenek belirtilen arayüz sürücüsünün kapanmasını sağlar.

[-]arp
Belirtilen arayüzde ARP protokolünün kullanılması/kullanılmamasını sağlar.

[-]promisc
Belirtilen arayüzün ayrım gözetmeme (promiscuous) kipi etkin kılınır/iptal edilir. Şayet bu seçenek etkin duruma getirilirse, belirtilen arayüz, ağ üzerindeki bütün paketleri toplar.

[-]allmulti
Çoğa gönderim (all-multicast) kipi etkin kılınır/iptal edilir. Şayet bu seçenek etkin duruma getirilirse, belirtilen arayüz, ağ üzerindeki bütün çoğa gönderilmiş paketleri toplar.

Bu parametre arayüzün Metric alanını ayarlar.

İki nokta arası bağlantı için (mesela PPP bağlantısı) uzak bilgisayar IP adresini ayarlar. Bu seçenek günümüzde pek kullanılmamaktadır. Onun yerine pointtopoint seçeneğini kullanın.

Arayüz için IP ağ maskesini ayarlar. Öntanımlı olarak bu değer, A, B veya C sınıfı ağ maskelerinden biridir (Arayüz IP adresinden elde edilen), fakat herhangi bir değer de kullanılabilir.

Arayüze bir IPv6 adresi ekler.

Arayüzden bir IPv6 adresini kaldırır.

Belirtilen hedefi tünelleyerek yeni bir SIT (IPv4 içinde IPv6) aygıtı oluşturur.

Aygıt tarafından kullanılan donanım kesmesini ayarlar. Bütün aygıtlar kendi IRQ ayarlarını özdevinimli değiştiremez.

Aygıtın I/O uzayındaki başlangıç adresini ayarlar.

Aygıt tarafından kullanılan paylaşmlı belleğin başlangıç adresini ayarlar. Çok az aygıt için bu ayara ihtiyaç vardır.

Aygıt tarafından kullanılan ortam türünü ya da fiziksel portu ayarlar. Bütün aygıtlar bu ayarları değiştiremez ve bunu yapabilen aygıtlar da destekledikleri değerler açısından çeşitlilik gösterirler. Genel tür değerleri şunlardır: 10base2 (ince Ethernet), 10baseT (ikili-bükülü 10Mbps Ethernet), AUI (harici verici) ve benzerleri. tür olarak auto değeri belirtilerek aygıtın ortamı kendinin tespit etmesi sağlanabilir. Bunu bütün aygıtların yapamayacağını unutmayın.

[-]broadcast [adres]
Şayet adres belirtilmişse, bu arayüz için protokol yayın adresini ayarlar, belirtilmezse bu arayüz için IFF_BROADCAST seçeneği etkinleştirilir ya da iptal edilir.

[-]pointopoint [adres]
Bu seçenekle noktadan noktaya kipini etkin duruma getirebilirsiniz. Bu sayede kimsenin dinleyemeyeceği, iki nokta arası doğrudan bir bağ kurulmuş olur. Şayet adres argümanı da verilmiş ise, tıpkı dstaddr seçeneği ile yapıldığı gibi bağlantının diğer ucu için protokol adresini ayarlar, verilmezse bu arayüz için IFF_POINTOPOINT seçeneği etkinleştirilir ya da iptal edilir.

Şayet aygıt sürücüsü destekliyorsa, bu arayüzün donanım adresini ayarlar. Bu seçenekte donanımın sınıf ismi ve adresin basılabilir ASCII eşdeğeri belirtilmek zorundadır. Desteklenen donanım sınıfları şunlardır: ether (Ethernet), ax25 (AMPR AX.25), ARCnet ve netrom (AMPR NET/ROM).

Arayüz için MULTICAST seçeneğini etkin duruma getirir. Normalde, bu seçeneği aygıtlar kendi başlarına doğru bir şekilde ayarlayabildiğinden gerekli değildir.

Arayüze atanacak IP adresi.

Aygıtın iletim kuyruğunun uzunluğunu ayarlar. Yüksek iletim zamanlı (modem hatları, ISDN) yavaş aygıtlar için bu değeri küçük tutmak, telnet gibi çok fazla etkileşimli ağ trafiği yaratan protokollerin hızlı ve hacimli aktarımlarından kaçınmak için faydalı olur.

EK BİLGİLER

2.2 çekideğinden beri takma isimli arayüzler için ayrıntılı arayüz istatistikleri bulunmamaktadır. Orijinal adres için basılan istatistikler, aynı aygıttaki bütün takma isimli adresler ile paylaşılır. Şayet her bir adres için ayrı bir istatistik elde etmek istiyorsanız, ipchains(8) kullanarak her bir adres için ayrı hesap kuralları belirlemek zorundasınız.

Donanım kesmesi sorunu olan Ethernet aygıtı sürücüleri EAGAIN ile başarısız olur. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi
http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/misc/irq-conflict.html adresinde bulabilirsiniz.

İLGİLİ DOSYALAR

/proc/net/socket
/proc/net/dev
/proc/net/if_inet6

YAZILIM HATALARI

Appletalk DDP ve IPX adresleri görüntüleneceği zaman, bu komut ile değişiklik yapılamamaktadır.

İLGİLİ BELGELER

arp(8), ipchains(8), netstat(8), rarp(8), route(8).

YAZANLAR

Fred N. van Kempen <waltje (at) uwalt.nl.mugnet.org>
Alan Cox, <Alan.Cox (at) linux.org>
Phil Blundell, <Philip.Blundell (at) pobox.com>
Andi Kleen

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Ağustos 2004

14 Ağustos 2000 net-tools