Scroll to navigation

DD(1) Användarkommandon DD(1)

NAMN

dd - convert and copy a file

SYNOPSIS

dd [OPERAND]...
dd FLAGGA

BESKRIVNING

Kopiera en fil med konvertering och formatering enligt operanderna.

Läs och skriv upp till BYTE byte åt gången (standard: 512); åsidosätter ibs och obs.
Konvertera BYTE byte åt gången.
Konvertera filen enligt den kommaseparerade symbollistan.
Kopiera endast N inblock.
Läs upp till BYTE byte åt gången (standard: 512).
Läs från FIL istället för standard in.
Läs enligt den kommaseparerade symbollistan.
Skriv BYTE byte åt gången (standard: 512).
Skriv FIL istället för standard ut.
Skriv enligt den kommaseparerade symbollistan.
Hoppa över N obs-stora block från början av utfil.
Hoppa över N ibs-stora block från början av infil.
NIVÅ med information som skall utelämnas från standard fel; ”none” utelämnar allt utom felmeddelanden, ”noxfer” utelämnar den avslutande överföringsstatistiken, ”progress” visar periodiskt överföringsstatistik.

N och BYTE kan följas av de följande multiplikativa ändelserna: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000·1000, M=1024·1024, xM=M, GB=1000·1000·1000, G=1024·1024·1024, och så vidare för T, P, E, Z, Y. Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M, och så vidare.

Varje KONV-symbol kan vara:

från EBCDIC till ASCII
från ASCII till EBCDIC
från ASCII till en alternativ EBCDIC
fyll ut nyradsavslutade poster med blanktecken till cbs-storlek
ersätt avslutande blanktecken med nyrad i cbs-stora poster
ändra versaler till gemena
ändra gemena till versaler
försök att söka snarare än skriva utdata bara NOLLOR
byt plats på varje par av byte i indata
fyll ut varje indatablock med nulltecken till ibs-storlek; när det används med block eller unblock, fyll ut med blanktecken istället för nulltecken
misslyckas om utfilen redan finns
skapa inte utfilen
hugg inte av utfilen
fortsätt efter läsfel
skriv fysiskt data till utfilen före avslut
d:o, men skriv även metadata

Varje FLAGGsymbol kan vara:

Lägg-till-läge (meningsfullt endast för utmatning, conv=notrunc rekommenderas).
Använd direkt I/O för data.
Misslyckas om inte en katalog.
Använd synkroniserad I/O för data.
d:o, men även för metadata
Ackumulera hela block av indata (endast iflag).
Använd icke blockerande I/O.
Uppdatera inte åtkomsttiden.
Begär att släppa cachen. Se även oflag=sync.
Tilldela inte styrterminal från fil.
Följ inte symboliska länkar.
Behandla ”count=N” som ett antal byte (endast iflag).
Behandla ”skip=N” som ett antal byte (endast iflag).
Behandla ”seek=N” som ett antal byte (endast oflag).

Att skicka en USR1-signal till en körande dd-process får den att skriva in-/utstatistik på standard fel, och sedan fortsätta kopiera.

Flaggorna är:

Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Paul Rubin, David MacKenzie och Stuart Kemp.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/dd>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) dd invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32