Scroll to navigation

dd(1) Kullanıcı Komutları dd(1)

İSİM

dd - bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar

KULLANIM

dd [terim] ...
dd seçenek

AÇIKLAMA

Bir dosyayı belirtilen terimlere uygun olarak dönüştürüp biçimleyerek kopyalar.

ibs=sayı ve obs=sayı'ya zorlar.

Bir kerede sayı bayt dönüştürür.

Dosyaya virgül ayraçlı bir liste olarak verilen sözcükler'le belirtilen dönüşümü uygular.

Sadece sayı girdi bloğunu kopyalar.

Bir kerede sayı bayt okunur.

Standart girdi yerine dosya okunur.

Virgül ayraçlı simge listesine göre okuma yapılır.

Bir kerede sayı bayt yazılır.

Standart çıktı yerine dosya'ya yazar.

Virgül ayraçlı simge listesine göre yazma yapılır.

Çıktı başlangıcında obs baytlık sayı blok atlanır.

Girdi başlangıcında ibs baytlık sayı blok atlanır.

Aktarım istatistikleri baskılanır.

sayı'ların ardından sonek olarak şu dizgeler gelebilir (sayılar dizgelerin kaçar baytı ifade ettiğini göstermektedir): c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576, GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824 ve T, P, E, Z, Y için de aynısı geçerlidir.

Dönüşüm sözcükleri şunlar olabilir:

EBCDIC'den ASCII'ye dönüşüm.

ASCII'den EBCDIC'e dönüşüm.

ASCII'den öteki EBCDIC'e dönüşüm.

Satırsonu ile sonlandırılmış kayıtları boşluklarla cbs bayta tamamlar.

cbs baytlık kayıtların sonundaki boşlukların yerine satırsonu karakteri yerleştirir.

Büyük harfleri küçük harflere dönüşüm.

Çıktı dosyasını oluşturmaz.

Çıktı dosyası zaten varsa başarısız olur.

Çıktı dosyasını kısaltmaz.

Küçük harfleri büyük harflere dönüştürür.

Her bir girdi bayt çiftini değiş tokuş yapar.

Okuma hatalarından sonra devam eder.

Her girdi bloğunu, boş karakterlerle obs bayta tamamlar; block veya unblock ile birlikte kullanıldığı zaman, boş karakterler yerine boşluklar kullanılır.

Bitirmeden önce çıktı dosyası verisini fiziksel olerek yazar.

Benzer şekilde, fakat ayrıca öteveriyi de yazar.

simgeler'in her biri şunlardan biri olabilir:

Ekleme kipi (sadece çıktı için anlamlı; conv=notrunc önerilir)

Veri için doğrudan G/Ç kullanılır.

Bir dizin olmadıkça başarısız olur.

Veri için eşzamanlı G/Ç kullanılır.

Benzer şekilde, fakat öteveri de dahil olur.

Veri için engellenmeyen G/Ç kullanılır.

Dosyadan denetim uçbirimi atanmaz

Sembolik bağlar izlenmez.

Bir çalışan dd sürecine bir USR1 sinyalinin gönderilmesi G/Ç istatistiklerinin standart hataya basılmasına ve ardından kopyalamanın kaldığı yerden devam etmesine yolaçar.

$ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
$ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid
18335302+0  records  in  18335302+0 records out 9387674624 bytes (9.4 GB)
copied, 34.6279 seconds, 271 MB/s
Seçenekler şunlardır:

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie ve Stuart Kemp tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

dd komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve dd yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils dd

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

Kasım 2006'da güncellenmiştir.

Kasım 2006 coreutils 6.5