Scroll to navigation

SWAPLABEL(8) Administracja systemem SWAPLABEL(8)

NAZWA

swaplabel - wyświetla albo zmienia etykietę lub UUID przestrzeni wymiany

SKŁADNIA

swaplabel [-L etykieta] [-U UUID] urządzenie

OPIS

swaplabel wyświetla albo zmienia etykietę lub UUID partycji wymiany położonej na urządzeniu (lub w zwykłym pliku).

Jeśli nie podano opcjonalnych argumentów -L lub -U, to swaplabel jedynie wyświetli bieżącą etykietę i UUID przestrzeni wymiany na urządzeniu.

Jeśli podano opcjonalny argument, to swaplabel zmieni odpowiednią wartość na urządzeniu. Wartości te mogą być również ustawione przy tworzeniu przestrzeni wymiany za pomocą mkswap(8). Narzędzie swaplabel pozwala zmienić etykietę lub UUID aktywnie używanego urządzenia wymiany.

OPCJE

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

-L, --label etykieta

Określa nową etykietę urządzenia. Etykiety partycji wymiany mogą mieć maksymalnie 16 znaków. Jeśli etykieta będzie dłuższa, to swaplabel przytnie ją i wyświetli ostrzeżenie.

-U, --uuid UUID

Określa nowy UUID urządzenia. UUID musi być podany w standardowym formacie 8-4-4-4-12 znaków, takim jak wyświetlany przez uuidgen(1).

ŚRODOWISKO

LIBBLKID_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania libblkid.

AUTORZY

swaplabel napisali Jason Borden <jborden@bluehost.com> i Karel Zak <kzak@redhat.com>.

ZOBACZ TAKŻE

uuidgen(1), mkswap(8), swapon(8)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie swaplabel jest częścią pakietu util-linux i można je pobrać ze strony Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1