Scroll to navigation

SLATTACH(8) Podręcznik administratora systemu Linux SLATTACH(8)

NAZWA

slattach - dołącza interfejs sieciowy do linii szeregowej

SKŁADNIA

slattach [-dehlLmnqv] [-c polecenie] [-p protokół] [-s prędkość] [tty]

OPIS

Slattach jest malutkim programem, który służy do ustawienia zwykłej linii terminalowej ("szeregowej") w jeden z kilku trybów "sieciowych", umożliwiając w ten sposób użycie jej do połączeń punkt-punkt z innymi komputerami.

OPCJE

Path to a serial device like /dev/ttyS*, /dev/cua* or /dev/ptmx to spawn a new pseudo tty.
[-c polecenie]
Wykonuje polecenie po rozłączeniu linii. Może służyć do uruchamiania skryptów lub ponownego ustanawiania połączenia, gdy zostanie ono zerwane.
[-d]
Włącza debugowanie wyników. Przydatne do określania, dlaczego dana konfiguracja nie działa.
[-h]
Kończy pracę po utracie nośnej. Działa zarówno na urządzeniach /dev/tty jak i na /dev/cua co 15 sekund bezpośrednio monitorując stan nośnej.
[-v]
Włącza tryb gadatliwy. Przydatne w skryptach powłoki.
[-q]
Włącza pracę w trybie cichym - w ogóle bez komunikatów.
[-l]
Tworzy dla urządzenia plik blokujący w stylu UUCP w /var/lock.
[-n]
Równoważne poleceniu "mesg n".
[-m]
Nie inicjuje linii w 8-bitowym trybie surowym.
[-e]
Kończy pracę zaraz po zainicjowaniu urządzenia, zamiast oczekiwania na rozłączenie się linii.
[-L]
Włącza 3-przewodowy tryb pracy. Terminal wprowadzany jest w tryb CLOCAL [linia lokalna], wyłączane jest śledzenie nośnej.
[-p protokół]
Set a specific kind of protocol to use on the line. The default is set to cslip, i.e. compressed SLIP. Other possible values are slip (normal SLIP), adaptive (adaptive CSLIP/SLIP), ppp (Point-to-Point Protocol) and kiss (a protocol used for communicating with AX.25 packet radio terminal node controllers). The special argument tty can be used to put the device back into normal serial operation. Using 'ppp' mode is not normally useful as ppp requires an additional ppp daemon pppd to be active on the line. For kiss connections the kissattach program should be used.
[-s prędkość]
Ustawia zadaną prędkość linii, inną niż domyślna.

Jeżeli nie podano żadnych argumentów, to używane jest bieżące łącze terminalowe (zwykle: urządzenie logowania). W przeciwnym razie, wykonywana jest próba zażądania wskazanego portu terminala, zablokowania go i otwarcia.

PLIKI

/dev/cua* /var/lock/LCK.* /dev/ttyS* /dev/ptmx

BŁĘDY

Brak znanych.

ZOBACZ TAKŻE

kissattach(8), dip(8) pppd(8), sliplogin(8).

AUTORZY

Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.ow.org>
George Shearer, <gshearer@one.net>
Yossi Gottlieb, <yogo@math.tau.ac.il>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 grudnia 2011 r. net-tools