Scroll to navigation

SLATTACH(8) Podręcznik administratora systemu Linux SLATTACH(8)

NAZWA

slattach - dołącza interfejs sieciowy do linii szeregowej

SKŁADNIA

slattach [-dehlLmnqv] [-c polecenie] [-p protokół] [-s prędkość] [tty]

OPIS

Slattach jest malutkim programem, który służy do ustawienia zwykłej linii terminalowej ("szeregowej") w jeden z kilku trybów "sieciowych", umożliwiając w ten sposób użycie jej do połączeń punkt-punkt z innymi komputerami.

OPCJE

Ścieżka do urządzenia szeregowego takiego jak /dev/ttyS*, /dev/cua* lub /dev/ptmx, służącego do wywołania nowego pseudoterminala.
[-c polecenie]
Wykonuje polecenie po rozłączeniu linii. Może służyć do uruchamiania skryptów lub ponownego ustanawiania połączenia, gdy zostanie ono zerwane.
[-d]
Włącza debugowanie wyników. Przydatne do określania, dlaczego dana konfiguracja nie działa.
[-h]
Kończy pracę po utracie nośnej. Działa zarówno na urządzeniach /dev/tty jak i na /dev/cua co 15 sekund bezpośrednio monitorując stan nośnej.
[-v]
Włącza tryb gadatliwy. Przydatne w skryptach powłoki.
[-q]
Włącza pracę w trybie cichym - w ogóle bez komunikatów.
[-l]
Tworzy dla urządzenia plik blokujący w stylu UUCP w /var/lock.
[-n]
Równoważne poleceniu "mesg n".
[-m]
Nie inicjuje linii w 8-bitowym trybie surowym.
[-e]
Kończy pracę zaraz po zainicjowaniu urządzenia, zamiast oczekiwania na rozłączenie się linii.
[-L]
Włącza 3-przewodowy tryb pracy. Terminal wprowadzany jest w tryb CLOCAL [linia lokalna], wyłączane jest śledzenie nośnej.
[-p protokół]
Ustawia zadany typ protokołu, jaki na być używany na linii. Domyślnie jest to cslip, tj. kompresowany SLIP. Inne możliwe wartości to: slip (zwykły SLIP), adaptive (dostosowujący się CSLIP/SLIP), ppp (Point-to-Point Protocol) oraz kiss (protokół wykorzystywany do komunikacji z kontrolerami węzłów terminalowych radia pakietowego AX.25). Specjalny argument tty służy do ponownego wprowadzania terminala w zwykły tryb pracy szeregowej. Używanie trybu "ppp" zwykle nie jest przydatne, gdyż ppp wymaga uaktywnionego dodatkowego demona pppd dla danej linii. Dla połączeń kiss powinien być używany program kissattach.
[-s prędkość]
Ustawia zadaną prędkość linii, inną niż domyślna.

Jeżeli nie podano żadnych argumentów, to używane jest bieżące łącze terminalowe (zwykle: urządzenie logowania). W przeciwnym razie, wykonywana jest próba zażądania wskazanego portu terminala, zablokowania go i otwarcia.

PLIKI

/dev/cua* /var/lock/LCK.* /dev/ttyS* /dev/ptmx

USTERKI

Brak znanych.

ZOBACZ TAKŻE

kissattach(8), dip(8), pppd(8), sliplogin(8)

AUTORZY

Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.ow.org>
George Shearer, <gshearer@one.net>
Yossi Gottlieb, <yogo@math.tau.ac.il>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 grudnia 2011 r. net-tools