Scroll to navigation

nologin(5) File Formats Manual nologin(5)

NAZWA

nologin - uniemożliwia zalogowanie się do systemu użytkownikom innym niż root

OPIS

If the file /etc/nologin exists and is readable, login(1) will allow access only to root. Other users will be shown the contents of this file and their logins will be refused. This provides a simple way of temporarily disabling all unprivileged logins.

PLIKI

/etc/nologin

ZOBACZ TAKŻE

login(1), shutdown(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Bartłomiej Sowa <bartowl@kki.net.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.02