Scroll to navigation

MV(1) Polecenia użytkownika MV(1)

NAZWA

mv - przenosi (przemianowuje) pliki

SKŁADNIA

mv [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
mv [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
mv [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...

OPIS

Zmienia nazwę ŹRÓDŁA na CEL lub przenosi ŹRÓDŁO/ŹRÓDŁA do KATALOGU.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego
jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu
nie pyta przed nadpisywaniem
pyta przed nadpisywaniem
nie nadpisuje istniejącego pliku

Jeśli zostanie podana więcej niż jedna opcja z -i, -f lub -n, jedynie ostatnia jest brana pod uwagę.

usuwa końcowe ukośniki z każdego argumentu ŹRÓDŁO
używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego
przenosi wszystkie argumenty ŹRÓDŁO do KATALOGU
traktuje CEL jako zwykły plik
przenosi tylko jeśli plik ŹRÓDŁOWY jest nowszy niż plik docelowy lub gdy plik docelowy nie istnieje
wypisuje bieżące działania
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)
tworzy kopie numerowane
numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste
zawsze tworzy proste kopie zapasowe

AUTOR

Napisane przez Mike'a Parkera, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

rename(2)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mv invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2021 GNU coreutils 8.32