Scroll to navigation

MV(1) Brukerkommandoer MV(1)

NAVN

mv - move (rename) files

OVERSIKT

mv [VALG]... [-T] KILDE MÅL
mv [VALG]... KILDE... MAPPE
mv [VALG]... -t MAPPE KILDE...

BESKRIVELSE

Gi en KILDE nytt MÅLnavn, eller flytt KILDE(r) til en MAPPE.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Lag en sikkerhetskopi av hver målfil.
Likner --backup, men kan ikke brukes med argumenter.
Ikke spør om bekreftelse før noe overskrives.
Spør om bekreftelse før noe overskrives.
Ikke overskriv eksisterende filer.

Hvis du velger både -i, -f og/eller -n, gjelder kun det siste du velger.

Fjern evt. avsluttende skråstreker fra hvert KILDE-argument.
Overstyr standard filetternavn på sikkerhetskopier.
Flytt alle valgte KILDER til MAPPE.
Behandle MÅL som en normal fil.
Flytt kun når KILDEfila er nyere enn målfila, eller når målfila mangler.
Forklar hva som blir gjort.
Bruk standard type SELinux-sikkerhetskontekst på målfil.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Suffikset for sikkerhetskopierte filer er «~», med mindre du velger noe annet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoden for versjonskontroll kan velges med --backup eller via miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Følgende verdier er gyldige:

ikke lag sikkerhetskopier (ikke engang med --backup)
lag nummererte sikkerhetskopier
nummererte sikkerhetskopier hvis det allerede finnes, enkle (simple) ellers
alltid lag enkle sikkerhetskopier

OPPHAVSMANN

Skrevet av Mike Parker, David MacKenzie og Jim Meyering.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

rename(2)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
eller lokalt: info '(coreutils) mv invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32