Scroll to navigation

pow10(3) Library Functions Manual pow10(3)

NAZWA

pow10, pow10f, pow10l - funkcja potęgowa o podstawie 10

BIBLIOTEKA

Math library (libm, -lm)

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>
double pow10(double x);
float pow10f(float x);
long double pow10l(long double x);

OPIS

Funkcje te zwracają wartość 10 podniesioną do potęgi x.

Note well: These functions perform exactly the same task as the functions described in exp10(3), with the difference that the latter functions are now standardized in TS 18661-4:2015. Those latter functions should be used in preference to the functions described in this page.

WERSJE

These functions were added in glibc 2.1. Since glibc 2.27, the use of these functions in new programs is no longer supported.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
pow10(), pow10f(), pow10l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

This functions are nonstandard GNU extensions.

ZOBACZ TAKŻE

exp10(3), pow(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03