Scroll to navigation

EXP10(3) Podręcznik programisty Linuksa EXP10(3)

NAZWA

exp10, exp10f, exp10l - funkcja wykładnicza o podstawie 10

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>
double exp10(double x);
float exp10f(float x);
long double exp10l(long double x);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają wartość 10 podniesioną do potęgi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość funkcji wykładniczej o podstawie 10 dla argumentu x.

Różne specjalne przypadki, włączając w to obsługę nieskończoności, NaN oraz przepełnień, zostały opisane w podręczniku exp(3).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Opis błędów, które mogą wystąpić dla tych funkcji, można znaleźć w podręczniku exp(3).

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
exp10(), exp10f(), exp10l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Funkcje są rozszerzeniami GNU.

BŁĘDY

Do wersji 2.19 implementacja glibc tych funkcji nie ustawiała errno na ERANGE, gdy wystąpił błąd niedomiaru.

ZOBACZ TAKŻE

cbrt(3), exp(3), exp2(3), log10(3), sqrt(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU