Scroll to navigation

EXP10(3) Library Functions Manual EXP10(3)

NAZWA

exp10, exp10f, exp10l - funkcja wykładnicza o podstawie 10

LIBRARY

Math library (libm, -lm)

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>
double exp10(double x);
float exp10f(float x);
long double exp10l(long double x);

OPIS

Funkcje te zwracają wartość 10 podniesioną do potęgi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość funkcji wykładniczej o podstawie 10 dla argumentu x.

Różne specjalne przypadki, włączając w to obsługę nieskończoności, NaN oraz przepełnień, zostały opisane w podręczniku exp(3).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Opis błędów, które mogą wystąpić dla tych funkcji, można znaleźć w podręczniku exp(3).

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
exp10(), exp10f(), exp10l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

Funkcje są rozszerzeniami GNU.

BŁĘDY

Do wersji 2.19 implementacja glibc tych funkcji nie ustawiała errno na ERANGE, gdy wystąpił błąd niedomiaru.

ZOBACZ TAKŻE

cbrt(3), exp(3), exp2(3), log10(3), sqrt(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 października 2022 r. Linux man-pages 6.01