Scroll to navigation

READLINK(1) Opdrachten voor gebruikers READLINK(1)

NAAM

readlink - print resolved symbolic links or canonical file names

SAMENVATTING

readlink [OPTIE]... BESTAND...

BESCHRIJVING

Note realpath(1) is the preferred command to use for canonicalization functionality.

Toont de waarde van een symbolische koppeling of een canonieke naam.

-f, --canonicalize
canoniek maken door elke koppeling in elke component van het pad recursief te volgen; alle behalve laatste component moeten bestaan
-e, --canonicalize-existing
canoniek maken door elke koppeling in elke component van het pad recursief te volgen; alle componenten moeten bestaan
-m, --canonicalize-missing
canoniek maken door elke koppeling in elke component van het pad recursief te volgen; geen van de componenten hoeft te bestaan "
-n, --no-newline
geen scheidingsteken achtervoegen

-q, --quiet

-s, --silent
de meeste foutmeldingen onderdrukken (standaard)
-v, --verbose
meer foutmeldingen tonen
-z, --zero
elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door Dmitry V. Levin.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

readlink(2), realpath(1), realpath(3)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/readlink>
of lokaal via: info '(coreutils) readlink invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32