Scroll to navigation

FMT(1) Opdrachten voor gebruikers FMT(1)

NAAM

fmt - eenvoudige optimale tekst formatteerder

SAMENVATTING

fmt [-BREEDTE] [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Stuurt elk BESTAND naar standaarduitvoer met de alinea's opnieuw ingedeeld. De optie -BREEDTE is een afkorting van --width=GETAL.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

inspringing van eerste twee regels behouden
alleen regels die beginnen met deze TEKST opnieuw indelen, daarbij TEKST opnieuw voorvoegen
lange regels splitsen maar niet opnieuw uitvullen
inspringing van eerste regel verschilt van tweede
één spatie tussen woorden, twee na een zin
maximale regelbreedte (standaard is 75)
doelbreedte (standaard 93% van maximale regelbreedte)
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

AUTEUR

Geschreven door Ross Paterson.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/fmt>
of lokaal via: info '(coreutils) fmt invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32