Scroll to navigation

FMT(1) Opdrachten voor gebruikers FMT(1)

NAAM

fmt - simple optimal text formatter

SAMENVATTING

fmt [-BREEDTE] [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Stuurt elk BESTAND naar standaarduitvoer met de alinea's opnieuw ingedeeld.De optie -BREEDTE is een afkorting van --width=GETAL.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-c, --crown-margin
inspringing van eerste twee regels behouden
-p, --prefix=TEKST
alleen regels die beginnen met deze TEKST opnieuw indelen, daarbij TEKST opnieuw voorvoegen
-s, --split-only
lange regels splitsen maar niet opnieuw uitvullen
-t, --tagged-paragraph
inspringing van eerste regel verschilt van tweede
-u, --uniform-spacing
één spatie tussen woorden, twee na een zin
-w, --width=GETAL
maximale regelbreedte (standaard is 75)
-g, --goal=GETAL
doelbreedte (standaard 93% van maximale regelbreedte)
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door Ross Paterson.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/fmt>
of lokaal via: info '(coreutils) fmt invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32