Scroll to navigation

fmt(1) Kullanıcı Komutları fmt(1)

İSİM

fmt - paragraf metnini yeniden biçimler

KULLANIM

fmt [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

Her dosyanın içindeki paragrafları yeniden biçimleyip standart çıktıya basar. dosya verilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

İlk iki satırın girintisini korur.

Sadece dizge ile başlayan satırları yeniden biçimler. Satırın başından dizge kaldırıldıktan sonra kalan kısım biçimlenir ve satırın başına dizge yeniden eklenir. Genellikle, açıklama içeren kod satırlarında koda dokunmadan açıklamayı biçimlemek için kullanılır.

Uzun satırları böler fakat kısaları uzunlara eklemez.

İlk satırın girintisi ikincisinden farklı olur.

Sözcükler arasında bir, cümleler arasında iki boşluk.

Azami satır genişliği (öntanımlı: 75 sütun)

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

dosya belirtilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

YAZAN

Ross Paterson tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

fmt komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve fmt yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils fmt

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5