Scroll to navigation

PATHCHK(1) Brukerkommandoer PATHCHK(1)

NAVN

pathchk - check whether file names are valid or portable

OVERSIKT

pathchk [VALG]... NAVN...

BESKRIVELSE

Diagnotiser ugyldige eller ikke-overførbare filnavn.

Se etter POSIX-systemer.
Se etter tomme filnavn og ledende «-»-tegn.
Se etter alle POSIX-systemer (tilsvarer -p -P).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Paul Eggert, David MacKenzie og Jim Meyering.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pathchk>
eller lokalt: info '(coreutils) pathchk invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32