Scroll to navigation

PATHCHK(1) Příručka uživatele PATHCHK(1)

JMÉNO

pathchk - zkontroluje, zda jména souborů jsou korektní a přenositelná

POUŽITÍ

pathchk [VOLBA]... JMÉNO...

POPIS

Diagnostikuje nepřenositelné konstrukce ve JMÉNU.

kontrola pro většinu POSIXových systémů
[přibližně] kontrola prázdných jmen a úvodních "-"
kontrola pro všechny POSIXové systémy (rovnocenné -p -P)
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

AUTOR

Napsal Paul Eggert, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/pathchk>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) pathchk invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Říjen 2021 GNU coreutils 8.32