Scroll to navigation

OD(1) Brukerkommandoer OD(1)

NAVN

od - dump files in octal and other formats

OVERSIKT

od [VALG]... [FIL]...
od [-abcdfilosx]... [FIL] [[+]FORSKYV[.][b]]
od --traditional [VALG]... [FIL] [[+]FORSKYV[.][b] [+][ETIKETT][.][b]]

BESKRIVELSE

Skriv ut en entydig representasjon - i oktale bytes som standard - av FIL til standardutdata. Ved bruk av flere enn ett FILargument slås filer sammen, og summen av disse brukes som inndata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Hvis både første og andre kalleformat gjelder, og siste parameter (av minst 2) beynner med «+» eller et tall, brukes det siste formatet. En FORSKYVnings-operand betyr «-j [FORSKYV]». ETIKETTen er pseudoadressen hvor første byte skrives ut, som økes mens dumping pågår. Et «0x»- eller «0X»-prefiks for FORSKYV og ETIKETT betyr heksadesimal. (suffiks kan være «.» for oktal, og «b» for å gange med 512).

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Utskriftsformat for filforskyvninger. GRUNNTALLet er en av bokstavene i [doxn], som står for desimal, oktal, heksadesimal eller null/none.
Bytt om inndata-byte i henhold til valgt rekkefølge.
Hopp over valgt antall BYTE med inndata først.
Begrens dumping til valgt antall inndataBYTE.
Skriv ut strenger med minst valgt antall BYTE med grafiske tegn. 3 gjelder implisitt når BYTE ikke er valgt.
Velg utskriftsformat(er).
Ikke marker utelatte linjer med «*».
Skriv ut valgt antall BYTE per linje. 32 gjelder implisitt når BYTE ikke er valgt.
Godta argumenter av tredje type som nevt ovenfor.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Du kan bruke nye og tradisjonelle formatspesifikasjoner om hverandre, slik:

-a
tilsvarer «-t a» (velg navngitte tegn, og ignorer «high-order»-bit)
-b
tilsvarer «-t o1» (velg oktale byte)
-c
tilsvarer «-t c» (velg ASCII-tegn, eller skråstrek-skiftetegn)
tilsvarer «-t u2» (velg desimale 2 byte-enheter uten fortegn)
tilsvarer «-t fF» (velg flyttall)
tilsvarer «-t dI» (velg heltall med desimaler)
tilsvarer «-t dL» (velg lange tall med desimaler)
tilsvarer «-t o2» (velg oktale 2 byte-enheter)
tilsvarer «-t d2» (velg desimaltall i 2 byte-enheter)
tilsvarer «-t x2» (velg heksadesimale 2 byte-enheter)

TYPE må følge én eller flere av følgende spesifikasjoner:

navngitt tegn (ignorerer «high-order»-bit)
printable character or backslash escape
desimal med fortegn, STØRRelse i byte per heltall
flyttall, STØRRelse i byte per flyttall
oktal, STØRRelse i byte per heltall
desimal uten fortegn, STØRRelse i byte per heltall
heksadesimal, STØRRelse i byte per heltall

STØRRelsen er et tall. For TYPEne [doux] kan STØRR også være C for sizeof(char), S for sizeof(short), I for sizeof(int) eller L for sizeof(long). Hvis TYPE er «f», kan STØRR også være F for sizeof(float), D for sizeof(double) eller L for sizeof(long double).

Du kan vise utskrivbare tegn i slutten av hver linje ved å legge et «z»-suffiks til hvilken som helst av typene.

BYTE er hex-verdier med «0x»- eller «0X»-prefiks som også kan brukes med gangesuffiks:

512
1000
1024
1000*1000
1024*1024

og så videre (G, T, P, E, Z, Y). Du kan også bruke binær-prefiks i form av KiB (K), MiB (M), og så videre.

EKSEMPLER

Display hexdump format output
The default output format used by od

OPPHAVSMANN

Skrevet av Jim Meyering.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/od>
eller lokalt: info '(coreutils) od invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32