Scroll to navigation

WHO(1) Brugerkommandoer WHO(1)

NAVN

who - show who is logged on

SYNOPSIS

who [FLAG]... [ FIL | ARG1 ARG2 ]

BESKRIVELSE

Udskriv information om brugere som er logget ind lige nu.

samme som -b -d --login -p -r -t -T -u
tid for seneste systemopstart
udskriv døde processer
udskriv linje med kolonneoverskrifter
print ips instead of hostnames. with --lookup, canonicalizes based on stored IP, if available, rather than stored hostname
udskriv systemlogindprocesser
forsøg at normalisere værtsnavne ved hjælp af DNS
kun værtsnavn og brugernavn associeret med stdin
udskriv aktive processer startet af init
alle indlogningsnavne og antal indloggede brugere
skriv aktuelt kørselsniveau
skriv kun navn, linje og tid (standard)
skriv seneste ændring af systemklokken
tilføj brugeres meddelelsestatus som +, - eller ?
list indloggede brugere
samme som -T
samme som -T
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

Hvis FIL ikke er angivet, så brug /var/run/utmp. /var/log/wtmp som FIL er almindeligt. Hvis ARG1 ARG2 er angivet, antages -m: "am i" eller "mom likes" er almindeligt.

FORFATTER

Skrevet af Joseph Arceneaux, David MacKenzie og Michael Stone.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/>

OPHAVSRET

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/who>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) who invocation'

OVERSÆTTELSE

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

september 2020 GNU coreutils 8.32