Scroll to navigation

WHO(1) Användarkommandon WHO(1)

NAMN

who - show who is logged on

SYNOPSIS

who [FLAGGA]… [ FIL | ARG1 ARG2 ]

BESKRIVNING

Skriv information om användare som är inloggade just nu.

Samma som -b -d --login -p -r -t -T -u.
Tid för senaste systemuppstart.
Skriv ut döda processer.
Skriv ut rad med kolumnhuvuden.
print ips instead of hostnames. with --lookup, canonicalizes based on stored IP, if available, rather than stored hostname
Skriv ut inloggningsprocesser.
Försök kvalificera värdnamn med hjälp av DNS.
Endast värdnamn och användarnamn associerat med standard in.
Skriv aktiva processer startade av init.
Alla inloggningsnamn och antal inloggade användare.
Skriv aktuell körnivå.
Skriv endast namn, linje och tid (standard).
Skriv alla ändringar av systemklockan.
Lägg till användares meddelandestatus som +, - eller ?.
Lista inloggade användare.
Samma som -T.
Samma som -T.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Om FIL inte är angiven, använd /var/run/utmp. /var/log/wtmp som FIL är vanligt. Om ARG1 ARG2 är angivna, antas -m: ”är jag” eller ”mamma gillar” är vanligt.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Joseph Arceneaux, David MacKenzie och Michael Stone.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/who>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) who invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32