Scroll to navigation

dpkg-scansources(1) dpkg suite dpkg-scansources(1)

NAMN

dpkg-scansources - skapar indexfilerna Sources

SYNOPS

dpkg-scansources [flagga...] binärkatalog [överstyrningsfil [sökvägsprefix]] > Sources

BESKRIVNING

dpkg-scansources söker genom den givna binärkatalogen efter .dsc-filer. De används för att skapa ett Debiankällkodsindex, vilket skrivs på standard ut.

Överstyrningsfilen, om den anges, används för att ställa in prioriteter i de skapade indexposterna, samt för att ersätta fält de paketansvariga ger i .dsc-filerna. Filen kan vara komprimerad (sedan dpkg 1.15.5). Se deb-override(5) för en beskrivning av formatet för denna fil.

Observera: Eftersom överstyrningsfilen indexerar per binärpaket, inte källkodspaket, uppstår det ett problem här. Nuvarande implementation använder den högsta prioriteten av samtliga binärpaket som skapas av en .dsc-fil som prioritet för källkodspaketet, och överstyrningsposten för det första binärpaket som listas i .dsc-filen för att ersätta information från paketansvariga. Detta kan komma att ändras.

sökvägsprefix läggs, om den anges, till i början av katalogfältet i det skapade källkodsindexet. Du använder det normalt till att göra så att katalogfälten innehåller sökvägen från toppen av Debianarkivhierarkin.

Observera: Om du vill läsa den skapade Sources-filen med apt(8) måste du antagligen komprimera filen med gzip(1) (vilket skapar filen Sources.gz). apt(8) ignorerar okomprimerade Sources-filer, förutom vid lokal åtkomst (dvs. file://-källor).

FLAGGOR

Sortera inte indexposterna. De sorteras normalt efter namn på källkodspaketet.
Läs fil för att hitta ytterligare överstyrningar (sedan dpkg 1.15.4; filen kan vara komprimerad sedan dpkg 1.15.5). Se deb-extra-override(5) för mer information om dess format.
Använd fil som överstyrningsfil för källkoden (filen kan vara komprimerad sedan dpkg 1.15.5). Standardnamnet är namnet på den överstyrningsfil du angav, med tillägget .src.

Källkodsöverstyrningsfilen har ett annat format än binäröverstyrningsfilen. Den innehåller endast två fält avdelade med blanktecken, där det första är namnet på källkodspaketet och det andra är sektionen. Tomma rader och kommentarer ignoreras på vanligt sätt. Om ett paket specificeras i båda filerna kommer källkodsöverstyrningsfilen först för att välja sektion.

Slå på felsökning.
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

SE ÄVEN

deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scanpackages(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-05-25 1.21.8