Scroll to navigation

deb-override(5) dpkg suite deb-override(5)

NAMN

deb-override - Debianarkivets överstyrningsfil

SYNOPS

override

BESKRIVNING

Även om huvuddelen av informationen om ett paket finns i styrfilen hanteras en del centralt av distributionstsarerna, snarare än av paketansvariga, för att kunna bibehålla en global konsistens. Denna informationen finns i filen ”override”.

Filen override har ett enkelt blanksteg-avdelat format. Kommentarer är tillåtna (markeras med ett #).

paket prioritet sektion [ansvariginfo]

paket är namnet på paketet. Poster i filen override för paket som inte finns i trädet med binära paket ignoreras.

prioritet och sektion motsvarar respektive styrfält i .deb-filen. Tillåtna värden är specifika för varje distributionsarkiv.

ansvariginfo kan, om det anges, antingen vara namnet på en paketansvarig för en ovillkorlig överstyrning, eller gammal-ansvarig => ny-ansvarig för att utföra en substituering.

De override-filer som används för att skapa den officiella listan över paket, ”Packages”, finns i indices-katalogen på alla Debianspeglar.

SE ÄVEN

dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-05-25 1.21.8