Scroll to navigation

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

NAME

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [opcje] file.lrs


Skompiluj plik LRS do pliku LRF.

Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Konwersja LRS do LRS, opcja przydatna przy debugowaniu.

Ścieżka do pliku wyjściowego

Szczegółowe komunikaty w czasie pracy

Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

maja 27, 2022 5.43.0