Scroll to navigation

CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

NAME

calibredb - calibredb

%prof commando [opties] [parameters]


calibrebd is de command line interface naar de calibre database. Het heeft verschillende sub-commando's, hieronder gedocumenteerd.

calibrebd kan gebruikt worden om ofwel een calibre database te manipuleren gespecificeerd bij pad of een calibre Content server draaiend ofwel op de lokale machine of over het internet. U kan een calibre Content server starten ofwel met het calibre-server programma ofwel klik in het calibre hoofdprogramma op Connect/share  → Start Content Server. Aangezien calibredb veranderingen kan aanbrengen in uw calibre bibliotheken, moet u eerst authenticatie instellen op de server. Er zijn twee manieren om dat te doen:

kan u gewoon de --enable-local-write optie gebruiken van de Content server, om elk programma, inbegrepen calibre, dat draait op de lokale computer om dingen te veranderen in uw calibre data. Als u de server vanuit het calibre hoofdprogramma draait, is deze optie in Preferences → Sharing over het internet → Geavanceerd.


Als u toegang over het internet wil inschakelen, dan moet u gebruikersaccounts instellen op de server en de opties --username en --password gebruiken op calibredb om het toegang te verlenen. U kan gebruikerauthenticatie instellen voor calibre-server met de --enable-auth optie en gebruik makend van --manage-users om de gebruikersaccounts te creëren. Als u de server draait vanuit het calibre hoofdprogramma, gebruik Voorkeuren → Delen over het net → Vraag gebruikersnaam/wachtwoord.

Om te verbinden met een draaiende Content server, geef de URL van de server door aan de --with-library optie, bekijk de documentatie van die optie voor details en voorbeelden.

 • ALGEMENE OPTIES
 • list
 • add
TOEVOEGEN VANUIT MAPPEN

 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB OPTIES

 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search

ALGEMENE OPTIES

toon dit helpbericht en stop

Pad naar calibre bibliotheek. Standaard wordt het pad gebruikt opgeslagen in de instellingen. U kan ook met een calibre Content server verbinden om te wijzigen in bibliotheken op afstand. Om dit te doen, gebruik een URL van de vorm: http://hostname:port/#library_id bv, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id is de id van de bibliotheek waarmee u wilt verbinden op de Content server. U kan de speciale library_id gebruiken van - om een lijst te krijgen van beschikbare ids op de server. Voor details over het toegang krijgen via een Content server, zie https://manual.calibre-ebook.com/nl/generated/nl/calibredb.html.

Wachtwoord om te verbinden met een calibre Content server. Gebruik speciale waarde: <stdin> om het wachtwoord van de standaardinvoer te lezen. Om het wachtwoord van een bestand te lezen, gebruik: <f:/path/to/file> (d.w.z. <f: gevolgd door volledig pad naar bestand en een trailing>). De punthaken in het bovenstaande zijn vereist, onthoud om ze te escapen of gebruik aanhalingstekens voor uw shell.

The timeout, in seconds, when connecting to a calibre library over the network. The default is two minutes.

Gebruikersnaam voor verbinden met een calibre Content server

toon programmaversie en stop

LIST

calibredb list [opties]


Toon de beschikbare boeken in de calibre-database.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Sorteer resultaten in oplopende volgorde

Velden te tonen bij het maken van boekenlijsten in de database. Moet een lijst met komma-gescheiden waarden zijn. Beschikbare velden: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Standaard: title,authors. Het speciale veld "alle" kan dienen om alle velden te selecteren. Naast de ingebouwde velden boven zijn ook aangepaste velden beschikbaar als *field_name, bijvoorbeeld, voor een aangepast veld #rating, gebruik de naam: *rating

Genereer uitvoer in JSON formaat, dit is veel beter voor machine verificatie. Zorgt ervoor dat de lengte van lijnen en de afscheidings opties genegeerd zullen worden.

Het maximum aantal resultaten om weer te geven. Standaard: allen

De maximale breedte van een enkele regel in de uitvoer. Standaard is dit hetzelfde als de schermgrootte.

De prefix voor mappaden. Standaard is het absolute pad naar de bibliotheekmap.

Filter de resultaten op de zoekoperatie. Voor het indeling van de zoekopdracht kunt u de zoek-gerelateerde documentatie in de gebruikershandleiding raadplegen. Standaard word er niet gefilterd.

De tekenreeks gebruikt om velden van elkaar te scheiden. Standaard is dit een spatie.

Het veld waarop de resultaten worden gesorteerd. Beschikbare velden: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Standaard: id

ADD

calibredb toevoegen [opties] bestand1 bestand2 bestand3 ...


Voeg de gespecificeerde bestanden als boeken toe aan de database. U kan ook mappen specificeren, kijk bij map gerelateerde opties beneden.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Stel de auteur in voor toegevoegde boek(en)

Als boeken met vergelijkbare titels en auteurs worden gevonden, voegt u de binnenkomende formaten (bestanden) automatisch samen met bestaande boekrecords. De waarde "negeren" betekent dat dubbele formaten worden verwijderd. De waarde "overschrijven" betekent dat dubbele formaten in de bibliotheek worden overschreven door de nieuw toegevoegde bestanden. De waarde "new_record" betekent dat dubbele formaten in een nieuw boekrecord worden geplaatst.

Pad naar de omslag voor het toegevoegde boek

Voeg boeken toe aan de database, zelfs als ze al bestaan. Er wordt vergeleken op basis van boektitels en auteurs. Merk op dat de optie --automerge voorrang heeft.

Voeg een leeg boek toe (een boek dat van geen enkel formaat gebruikt maakt)

Stel de identificatie voor dit boek in, bijvoorbeeld: -I zoals in:XXX -I isbn:YYY

Stel het ISBN-nummer in voor toegevoegde boek(en)

Een door komma's gescheiden lijst van talen (het beste is om ISO639 taal codes te gebruiken, alhoewel sommige taal-namen ook herkend worden)

Stel de reeks in voor toegevoegde boek(en)

Stel het nummer in de reeks in voor toegevoegde boek(en)

Stel labels in voor toegevoegde boek(en)

Stel de titel in voor toegevoegde boek(en)

TOEVOEGEN VANUIT MAPPEN

Opties voor beheer van boeken toevoegen vanuit mappen. Standaard enkel bestanden met extensies van gekende e-boek bestandtypes.

A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be added when scanning folders for files, even if they are not of a known e-book file type. Can be specified multiple times for multiple patterns.

A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be ignored when scanning folders for files. Can be specified multiple times for multiple patterns. For e.g.: *.pdf will ignore all PDF files

Neem aan dat elke map een enkel logisch boek heeft and dat alle bestanden erin verschillende e-boek formaten zijn van dat boek

Verwerk mappen recursief

REMOVE

calibredb verwijder ID's


Verwijder de boek indentificatioren van de database. ID's is een komma-gescheiden lijst van ID nummers (u kan ID nummers verkrijgen door het zoek commando te gebruiken). Bijvoorbeeld: 23,34,57-85 (bij opgave van een reeks, wordt het laatste nummer niet opgenomen).

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Prullenbak niet gebruiken

ADD_FORMAT

calibredb add_format [opties] id ebook_file


Voeg het e-book in ebook_file toe aan de beschikbare formaten voor het logische boek geïdentificeerd door id. U kunt id krijgen door de zoekopdracht te gebruiken. Als het formaat al bestaat, wordt het vervangen, tenzij de optie Niet vervangen is opgegeven.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Vervang het formaat niet als het al bestaat

REMOVE_FORMAT

calibredb remove_format [opties] id fmt


Verwijder het formaat fmt van het logische boek geïdentificeerd door id. U kunt het id met het zoek-commando vinden. fmt is een bestandsextensie zoals LRF, TXT of EPUB. Als het logische boek niet in dit formaat bestaat zal er niets gebeuren.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

SHOW_METADATA

calibredb show_metadata [opties] id


Toon de metadata die in de calibre database zijn opgeslagen voor het boek dat bij id hoort. id is een id nummer verkregen met het zoek-commando.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Metadata in OPF-formaat (XML) afdrukken

SET_METADATA

calibredb set_metadata [options] id [/path/to/metadata .opf]


Instellen metadata opgeslagen in de calibre database voor het boek geïdentificeerd door id van het OPF-bestand metadata.opf. id is een id nummer van het zoekcommando (ls). U kunt een idee krijgen van het OPF formaat door de --as-opf parameter te gebruiken voor het show_metadata commando. U kunt ook de metadata van individuele velden instellen met de --field optie. Wanneer u de --field optie gebruikt, is het niet nodig een OPF-bestand te specificeren.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Het veld om te zetten. Formaat is veld_naam:waarde, bijvoorbeeld: --field labels:label1,label2. Gebruik --list-fields om een lijst van alle veld namen te krijgen. U kunt deze optie meermalen gebruiken om meerdere velden te zetten. Opgelet: Voor talen moet u de ISO639 taal codes gebruiken (b.v. en voor Engels, fr voor Frans enzovoort). Voor identificatoren, de syntaxis is --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. Voor booleaans (ja/nee) velden gebruik waar en niet waar of ja en nee.

Toon de metadata veldnamen die kunnen worden gebruikt met de --field optie

EXPORT

calibredb export [opties] ids


Exporteer de boeken gespecificeerd door ids (een lijst gescheiden door komma's) naar het bestandssysteem. De exportoperatie bewaard alle formaten van het boek, de omslag en metadata (in een opf-bestand). U kunt id-nummers met het zoek-commando vinden.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Exporteer alle boeken in de database, negeer de lijst met id's.

Have calibre convert all non English characters into English equivalents for the file names. This is useful if saving to a legacy filesystem without full support for Unicode filenames. Als u dit opgeeft zal het gedrag uitgeschakeld worden.

Normaal slaat calibre de omslag op in een apart bestand samen met de overige boekbestanden van het bijbehorende boek. Als u dit opgeeft zal het gedrag uitgeschakeld worden.

Normaal gesproken zal calibre de metadata in opgeslagen bestanden bijwerken aan de hand van de informatie in de calibre-bibliotheek. Dit maakt opslaan op schijf langzamer. Als u dit opgeeft zal het gedrag uitgeschakeld worden.

Normaal gesproken, zal calibre de metadata in een apart OPF-bestand opslaan, samen met de daadwerkelijke E-boekbestanden. Als u dit opgeeft zal het gedrag uitgeschakeld worden.

Kommagescheiden lijst van opslagformaten voor elk boek. Standaard worden alle formaten bewaard.

Rapporteer voortgang

Vervang witruimte door lage streepjes (_).

Exporteer alle boeken naar één enkele map

The template to control the filename and folder structure of the saved files. Default is "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" which will save books into a per-author subfolder with filenames containing title and author. Available controls are: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

Het formaat om gegevens weer te geven. %d - dag, %b - maand, %m - maandnummer, %Y - jaar. Standaard is: %b, %Y

Exporteer boeken naar de gespecificeerde map. Standaard is .

Paden naar kleine letters omzetten.

CATALOG

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]


Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Kommagescheiden lijst met database-ID's om te catalogiseren. Indien gebruikt, zal --search genegeerd worden. Standaard: all

Filter de resultaten met de zoekopdracht. Voor het formaat van de zoekopdracht, zie de zoekfunctionaliteit in de gebruikershandleiding. Standaard: geen filter

Laat gedetailleerde uitvoerinformatie zien. Nuttig bij het opsporen van problemen

EPUB OPTIES

Title of generated catalog used as title in metadata. Default: 'My Books' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Create cross-references in Authors section for books with multiple authors. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified folder. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Regex describing tags to exclude as genres. Default: '[.+]|^+$' excludes bracketed tags, e.g. '[Project Gutenberg]', and '+', the default tag for read books. Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Specifies the rules used to exclude books from the generated catalog. The model for an exclusion rule is either ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>') or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). For example: (('Archived books','#status','Archived'),) will exclude a book with a value of 'Archived' in the custom column 'status'. When multiple rules are defined, all rules will be applied. Default: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Authors' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Descriptions' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Genres' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Recently Added' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Series' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Include 'Titles' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Source field for 'Genres' section. Default: 'Labels' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Custom field containing note text to insert in Description header. Default: '' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with comments [before|after] Placement of notes with respect to comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Specifies the output profile. In some cases, an output profile is required to optimize the catalog for the device. For example, 'kindle' or 'kindle_dx' creates a structured Table of Contents with Sections and Articles. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--prefix-rules
Specifies the rules used to include prefixes indicating read books, wishlist items and other user-specified prefixes. The model for a prefix rule is ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). When multiple rules are defined, the first matching rule will be used. Default: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Use a named preset created with the GUI catalog builder. A preset specifies all settings for building a catalog. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Size hint (in inches) for book covers in catalog. Range: 1.0 - 2.0 Default: '1.0' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Replace existing cover when generating the catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

SAVED_SEARCHES

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)


Beheer de opgeslagen zoekopdrachten in deze database. Als u een zoekopdracht met dezelfde naam wil opslaan, dan zal de oude vervangen worden.

Syntax om toe te voegen:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntax om te verwijderen:

calibredb saved_searches remove search_name

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

ADD_CUSTOM_COLUMN

calibredb add_custom_column [opties] label naam gegevenstype


mag geen spaties of dubbele punten bevatten, naam is de mens vriendelijke naam van de kolom.

gegevenstype is één van: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Een woordenboek van opties voor het aanpassen van hoe de gegevens in deze kolom worden geïnterpreteerd. Dit is een JSON tekenreeks. Voor kolommen met opsommingen gebruik --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" Er bestaan vele opties voor de weergave variabele. De opties per kolomtype zijn: samenstelling: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datum/tijd: date_format opsomming: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format tekst: is_names, use_decorations De beste manier om geldige combinaties te vinden is door het maken van een aangepaste kolom van het juiste type in de GUI en daarna in de back-up OPF zoeken naar een boek (verzeker u ervan dat er een nieuw OPF is aangemaakt nadat de kolom is toegevoegd). U zult de JSON zien voor de "weergave" van de nieuwe kolom in de OPF.

Deze kolom slaat label like data op (i.e. waarden gescheiden door komma's). Enkel van toepassing als data tekst is.

CUSTOM_COLUMNS

calibredb custom_columns [options]


Lijst van beschikbare aangepaste kolommen. Geeft kolommen en ID's weer.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Toon details voor iedere kolom.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

calibredb remove_custom_column [options] label


Verwijder de door het label geïdentificeerde aangepaste kolom. U kan de beschikbare kolommen bekijken door het custom_columns commando te gebruiken.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Niet om bevestiging vragen

SET_CUSTOM

calibredb set_custom [options] column id value


Stel de waarde van de aangepaste kolom in voor het boek, die geïdentificeerd is op ID. U kunt een lijst van ids krijgen met behulp van het zoek commando. U kunt een lijst met aangepaste kolomnamen krijgen met behulp van het custom_columns commando.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Als de kolom meerde waardes bevat, voeg dan de opgegeven waarden aan de bestaande toe, in plaats van ze te vervangen.

RESTORE_DATABASE

calibredb restore_database [options]


Herstel deze database van de metadata bewaard in OPF bestanden in elke map van de calibre bibliotheek. Nuttig als uw metadata.db bestand gecorrumpeerd is.

WAARSCHUWING/ Dit commando regenereert uw database volledig. U zal alle zoekacties, gebruikerscategorieën, plugboards, opgeslagen per-boek conversies en aangepaste recepten verliezen. Herstelde metadata zullen maar zo accuraat zijn als wat is gevonden in de OPF bestanden.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Het herstel echt uitvoeren. Het commando zal niet uitgevoerd worden tenzij deze optie ingesteld is.

CHECK_LIBRARY

calibredb check_library [opties]


Voer controles uit op het bestandssysteem van de bibliotheek. Rapporten zijn invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Uitvoer naar CSV

Kommagescheiden lijst van te negeren extensies. Standaard: all

Kommagescheiden lijst van te negeren namen. Standaard: all

Kommagescheiden lijst van rapporten. Standaard: all

LIST_CATEGORIES

calibredb list_categories [opties]


Maak een rapport van de categorie-informatie in de database. De informatie is het equivalent van wat wordt weergegeven in de Tag-browser.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Kommagescheiden lijst van categorie-opzoeknamen. Standaard: all

Uitvoer naar CSV

Het type CSV bestand te maken. Keuzes excel, excel-tab, unix

Toon alleen het aantal items in een categorie in plaats van de aantallen per item binnen in de categorie

De maximale breedte van een enkele regel in de uitvoer. Standaard is dit hetzelfde als de schermgrootte.

BACKUP_METADATA

calibredb backup_metadata [opties]


Backup de metadata uit de database in individuele OPF bestanden in elke boek map. Dit gebeurt normaal automatisch maar u kan dit commando uitvoeren om een vernieuwing van de OPF af te dwingen met de --all optie.

NB: Dit is normaal niet nodig omdat de OPF bestanden automatisch worden geback-upped elke keer metadata is veranderd.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Normaal werkt dit commando enkel op boeken met verouderde OPF bestanden. Deze optie zorgt dat het op alle boeken werkt.

CLONE

calibredb kloon pad/naar/nieuw/bibliotheek


Maak een kloon van de huidige bibliotheek. Hierdoor wordt een nieuwe, lege bibliotheek gemaakt met dezelfde aangepaste kolommen, virtuele bibliotheken en andere instellingen als de huidige bibliotheek.

De gekloonde bibliotheek bevat geen boeken. Als u een volledig duplicaat wilt maken, inclusief alle boeken, gebruik dan gewoon uw bestandssysteemtools om de bibliotheekmap te kopiëren.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

EMBED_METADATA

calibredb ingevoegde_metadata [opties] boek_id


Update de metadata in het eigenlijke boek file opgeslagen in calibre bibliotheek vanuit de metadata in de calibre database. Normaal worden metadata enkel geüpdatet wanneer files uit calibre worden geëxporteerd, dit commando is nuttig indien u wilt dat de bestanden worden geüpdatet ter plaatse. Opgelet dat verschillende formaten verschillende hoeveelheden metadata ondersteunen. U kan de speciale waarde "all" gebruiken in plaats van boek_id om de metadata van alle boeken aan te passen. U kan ook verschillende boek id's meegeven gescheiden door spaties en id reeksen gescheiden door koppeltekens. Bijvoorbeeld: calibredb ingevoegde_metadata 1 2 10-15 23

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Update alleen de metadata in specifieke bestands types. Gebruik dit meerdere keren om verschillende formaten aan te passen. Standaard worden alle formaten aangepast.

SEARCH

calibredb search [options] search expression


Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Het maximum aantal weer te geven resultaten. Standaard is alle resultaten.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

September 24, 2021 5.28.0