Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options


Přizpůsobit Calibre načtením externích modulů.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-customize, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

Přidat modul zadáním cesty k souboru ZIP, který ho obsahuje.

Pro vývojáře doplňků: Cesta ke složce, ve které vyvíjíte doplněk. Tento příkaz automaticky zabalí doplněk a aktualizuje ho v Calibre.

Přizpůsobit modul. Zadejte název modulu a řetězec s úpravami oddělenými čárkou.

Zakázat uvedený modul

Povolit uvedený modul

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

Vypsat všechny nainstalované moduly

Odebrat vlastní modul podle jména. Nemá žádný vliv na vestavěné moduly.

zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

srpna 12, 2022 6.3.0