Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options


Anpassa calibre genom att läsa in externa insticksmoduler.

När du skickar argument till calibre-customize som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

Lägg till en insticksmodul genom att ange sökvägen till ZIP-filen som innehåller den.

För utvecklare av insticksmoduler: Sökvägen till mappen där du utvecklar insticksmodulen. Det här kommandot kommer automatiskt att packa upp insticksmodulen och uppdatera den i calibre.

Anpassa insticksmodul. Ange insticksmodulens namn och den anpassade strängen åtskilda av ett kommatecken.

Inaktivera namngiven insticksmodul

Aktivera namngiven insticksmodul

visa denna hjälptext och avsluta

Lista alla installerade insticksmoduler

Ta bort en anpassad insticksmodul utifrån dess namn. Har ingen effekt på inbyggda insticksmoduler

visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

augusti 12, 2022 6.3.0