Scroll to navigation

head(1) Kullanıcı Komutları head(1)

İSİM

head - dosyaların ilk 10 satırını basar

KULLANIM

head [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

Her dosyanın ilk on satırını standart çıktıya yazar. Birden fazla dosya verildiğinde, her dosyadan önce dosya adını yazar. dosya adı verilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

-c, --bytes=[-]n
her dosyanın ilk n baytını yazdırır; başında `-' verilirse her dosyanın son n baytı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.

-n, --lines=[-]n
ilk 10 yerine ilk n satırı yazdırır; başında `-' verilirse her dosyanın son n satırı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.

-q, --quiet, --silent
başa dosya isimlerini basmaz

-v, --verbose
başa dosya isimlerini daima basar

--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

n bir katsayı soneki içerebilir: 512 için b, 1024 için k, 1024*1024 için m.

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

head komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve head yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils head

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5