Scroll to navigation

HEAD(1) Kullanıcı Komutları HEAD(1)

İSİM

head - dosyaların ilk 10 satırını basar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

Her DOSYAnın ilk on satırını standart çıktıya yazar. Birden fazla DOSYA verildiğinde, her dosyadan önce dosya adını yazar.

DOSYA adı verilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Her dosyanın ilk SAYI baytını yazdırır; başında ’-’ verilirse her dosyanın son SAYI baytı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.

İlk 10 yerine ilk SAYI satırı yazdırır; başında ’-’ verilirse her dosyanın son SAYI satırı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.

Başa dosya isimlerini basmaz.

Başa dosya isimlerini daima basar.

Çıktı satırlarının sonuna satır sonu karakteri değil, NUL (\0) konur.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

SAYI birim içerebilir: 512 için b, 1024 için k, 1000*1000 için MB, 1024*1024 için M, 1000*1000*1000 için GB, 1024*1024*1024 için G ve T, P, E, Z, Y için aynı şekilde devam eder. Bibaytlık birimler de belirtilebilir: KiB=K, MiB=M, ...

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

tail(1)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/head>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) head invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0