Scroll to navigation

MKFS.MINIX(8) Administracja systemem MKFS.MINIX(8)

NAZWA

mkfs - tworzy system plików Minix

SKŁADNIA

mkfs.minix [opcje] urządzenie [rozmiar-w-blokach]

OPIS

mkfs.minix tworzy linuksowy system plików MINIX na zadanym urządzeniu (zwykle partycji dysku).

urządzenie występuje zwykle w następującej postaci:

/dev/hda[1–8] (1. dysk IDE)
/dev/hdb[1–8] (2. dysk IDE)
/dev/sda[1–8] (1. dysk SCSI)
/dev/sdb[1–8] (2. dysk SCSI)

Urządzenie może być urządzeniem blokowym lub plikiem obrazu takowego, lecz nie jest to wymuszone. Urządzenie znakowe nie zapewni wiele rozrywki :-).

Parametr rozmiar-w-blokach jest pożądanym rozmiarem systemu plików, wyrażonym jako liczba bloków. Jest obecny tylko w celu kompatybilności wstecznej. Jeśli pominięto rozmiar, to zostanie on określony automatycznie. Dozwolone są wyłącznie liczby bloków większe od 10 i mniejsze od 65536.

OPCJE

-c, --check
Przed utworzeniem systemu plików sprawdza uszkodzone bloki urządzenia. Jeżeli zostaną znalezione jakieś błędne bloki, to wyświetlana jest ich liczba.
-n, --namelength długość
Określa maksymalną długość nazw plików. Obecnie dozwolone są wyłącznie wartości 14 i 30 w przypadku wersji 1 i 2 systemu plików. Wersja 3 pozwala wyłącznie na wartość 30. Domyślnie jest to 30.
-i, --inodes liczba
Określa liczbę i-węzłów systemu plików.
-l, --badblocks nazwa-pliku
Odczytuje listę uszkodzonych bloków z pliku o nazwie nazwa-pliku. Plik zawiera po jednym numerze błędnego bloku w każdym wierszu. Wyświetlana jest liczba odczytanych błędnych bloków.
-1
Tworzy system plików Minix w wersji 1. Tak jest domyślnie.
-2, -v
Tworzy system plików Minix w wersji 2.
-3
Tworzy system plików Minix w wersji 3.
-V, --version
Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi. Długiej opcji nie można łączyć z innymi opcjami.
-h, --help
Wyświetla pomoc i wychodzi.

KODY ZAKOŃCZENIA

mkfs.minix zwraca jeden z poniższych kodów zakończenia:
0
Bez błędów
8
Błąd działania
16
Błąd użycia lub składni

ZOBACZ TAKŻE

mkfs(8), fsck(8), reboot(8)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie mkfs.minix jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.

czerwiec 2015 util-linux