Scroll to navigation

GETRPCPORT(3) Podręcznik programisty Linuksa GETRPCPORT(3)

NAZWA

getrpcport - zwraca numer portu RPC

SKŁADNIA

#include <rpc/rpc.h>

int getrpcport(const char *host, unsigned long prognum, unsigned long versnum, unsigned proto);

OPIS

getrpcport() zwraca numer portu dla wersji versnum programu RPC prognum, działającego na komputerze host, używającego protokołu proto. Funkcja zwraca 0, jeżeli nie może skontaktować się z portmapperem albo jeżeli program prognum nie jest zarejestrowany. Jeżeli prognum został zarejestrowany, ale nie w wersji versnum, funkcja wciąż zwróci numer portu (jakiejś innej wersji programu), sygnalizując, że program jest zarejestrowany. Niedopasowanie wersji zostanie wykryte przy pierwszym odwołaniu do serwisu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getrpcport() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe env locale

ZGODNE Z

Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-07-23