Scroll to navigation

getrpcport(3) Library Functions Manual getrpcport(3)

NAZWA

getrpcport - zwraca numer portu RPC

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <rpc/rpc.h>
int getrpcport(const char *host, unsigned long prognum,
               unsigned long versnum, unsigned int proto);

OPIS

getrpcport() zwraca numer portu dla wersji versnum programu RPC prognum, działającego na komputerze host, używającego protokołu proto. Funkcja zwraca 0, jeżeli nie może skontaktować się z portmapperem albo jeżeli program prognum nie jest zarejestrowany. Jeżeli prognum został zarejestrowany, ale nie w wersji versnum, funkcja wciąż zwróci numer portu (jakiejś innej wersji programu), sygnalizując, że program jest zarejestrowany. Niedopasowanie wersji zostanie wykryte przy pierwszym odwołaniu do serwisu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getrpcport() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne env locale

STANDARDY

BSD.

HISTORIA

BSD, Solaris.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8