Scroll to navigation

MB_CUR_MAX(3) Podręcznik programisty Linuksa MB_CUR_MAX(3)

NAZWA

MB_CUR_MAX - maksymalna długość znaku wielobajtowego w bieżącym ustawieniu językowym

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

OPIS

Makro MB_CUR_MAX definiuje wyrażenie całkowite udostępniające maksymalną liczbę bajtów wymaganą dla reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w bieżącym ustawieniu językowym (locale). Zależy od ustawień językowych, więc nie jest stałą czasu kompilacji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Wartość całkowita z zakresu [1, MB_LEN_MAX]. Wartość 1 oznacza znaki kodowane tradycyjnie, 8-bitowo.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

MB_LEN_MAX(3), mblen(3), mbstowcs(3), mbtowc(3), wcstombs(3), wctomb(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 Linux