Scroll to navigation

MB_CUR_MAX(3) Library Functions Manual MB_CUR_MAX(3)

NAZWA

MB_CUR_MAX - maksymalna długość znaku wielobajtowego w bieżącym ustawieniu językowym

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc)

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

OPIS

Makro MB_CUR_MAX definiuje wyrażenie całkowite udostępniające maksymalną liczbę bajtów wymaganą dla reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w bieżącym ustawieniu językowym (locale). Wartość ta zależy od ustawień językowych, więc nie jest stałą czasu kompilacji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Wartość całkowita z zakresu [1, MB_LEN_MAX]. Wartość 1 oznacza znaki kodowane tradycyjnie, 8-bitowo.

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

C99, POSIX.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

MB_LEN_MAX(3), mblen(3), mbstowcs(3), mbtowc(3), wcstombs(3), wctomb(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 marca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01