Scroll to navigation

MANCONV(1) Værktøjer til manualsider MANCONV(1)

NAVN

manconv - konverter manualside fra en kodning til en anden

SYNOPSIS

manconv -f from-code[:from-code...] -t to-code [-dqhV] [filename]

BESKRIVELSE

manconv converts a manual page from one encoding to another, like iconv. Unlike iconv, it can try multiple possible input encodings in sequence. This is useful for manual pages installed in directories without an explicit encoding declaration, since they may be in UTF-8 or in a legacy character set.

Hvis en kodningsdeklaraton findes på den første linje af manualsiden, så overstyrer den deklaration alle inddatakodninger specificeret på manconv's kommandolinje. Kodningsdeklarationer har den følgende form:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

eller (hvis manualsideforbehandlere også skal deklareres):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

TILVALG

-f Kodninger, --from-code Kodninger
Prøv hver af kodninger (en kolonadskilt liste) i rækkefølge som inddatakodning.
-t kodning, --to-code kodning
Konverter manualsiden til kodning.
-q, --quiet
Vis ikke fejlbeskeder når siden ikke kan konverteres.
-d, --debug
Vis fejlsøgningsinformation.
-h, --help
Vis en hjælpebesked og afslut.
-V, --version
Vis versionsinformation.

SE OGSÅ

iconv(1), man(1)

FORFATTER

Colin Watson (cjwatson@debian.org).
2016-12-12 2.7.6.1