Scroll to navigation

dpkg-divert(1) Dpkg-sviten dpkg-divert(1)

NAMN

dpkg-divert - överstyr ett pakets version av en fil

SYNOPS

dpkg-divert [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

dpkg-divert är verktyget som används för att ställa in och uppdatera listan över omdirigeringar.

File diversions are a way of forcing dpkg(1) not to install a file into its location, but to a diverted location. Diversions can be used through the Debian package scripts to move a file away when it causes a conflict. System administrators can also use it to override some package's configuration file, or whenever some files (which aren't marked as “conffiles”) need to be preserved by dpkg, when installing a newer version of a package which contains those files.

KOMMANDON

[--add] fil
Lägg till en omdirigering för fil.
--remove fil
Ta bort en omdirigering för fil.
--list filnamnsmönster
Visa omdirigeringar som matchar sökmönster.
--listpackage fil
Print the name of the package that diverts file (since dpkg 1.15.0). Prints LOCAL if file is locally diverted and nothing if file is not diverted.
--truename fil
Visa det riktiga namnet på en omdirigerad fil.

FLAGGOR

--admindir katalog
Ställ dpkg:s datakatalog till katalog (standard: /var/lib/dpkg).
--divert omdirigera-till
omdirigera-till är platsen där de versioner av fil som tillhandahålls av andra paket kommer omdirigeras till.
--local
Anger att alla pakets versioner av denna fil skall omdirigeras. Det innebär att det inte finns några undantag, och att oavsett vilket paket som installeras så omdirigeras filen. Detta kan användas av en administratör för att installera en lokalt modifierad version.
--package paket
paket är namnet på ett paket vars kopia av fil inte kommer att omdirigeras, dvs. fil kommer omdirigeras för alla paket förutom paket.
--quiet
Tyst läge, dvs. ingen pratsam utdata.
--rename
Flytta faktiskt filen åt sidan (eller tillbaka). dpkg-divert kommer att avbryta körningen om destinationsfilen redan existerar.
--test
Testläge, dvs. utför inga faktiska ändringar, bara visa vad som skulle hända.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
--version
Visar version och avslutar.

RETURVÄRDE

0
Den önskade funktionen utfördes utan fel.
2
Fatal or unrecoverable error due to invalid command-line usage, or interactions with the system, such as accesses to the database, memory allocations, etc.

MILJÖVARIABLER

DPKG_ADMINDIR
Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används värdet som datakatalog för dpkg.
DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
Om satt, och flaggorna --local och --package inte har angivits, kommer dpkg-divert använda det som paketnamn.

FILER

/var/lib/dpkg/diversions
Filen som innehåller den aktuella listan med systemets omdirigeringar. Den är placerad i dpkg:s administrativa katalog, tillsammans med andra filer som är viktiga för dpkg, till exempel status och available.
Observera: dpkg-divert behåller den gamla versionen av filen, med filtillägget old, innan den ersätter den med den nya.

ANTECKNINGAR

Vid tillägg är standard --local och --divert original.distrib. Vid borttagning måste --package eller --local och --divert matcha om de anges.

Kataloger kan inte omdirigeras med dpkg-divert.

Se upp när du omdirigerar delade bibliotek. ldconfig(8) skapar en symbolisk länk baserad på DT_SONAME-fältet som är inbyggt i biblioteket. Eftersom ldconfig inte följer omdirigeringar (bara dpkg gör det) kan den symboliska länken komma att peka på det omdirigerade biblioteket om ett omdirigerat bibliotek har samma SONAMN som det ej omdirigerade.

EXEMPEL

För att omdirigera alla exemplar av en /usr/bin/exempel till /usr/bin/exempel.foo, dvs. omdirigera samtliga paket som tillhandahåller /usr/bin/exempel så att de installerar den som /usr/bin/exempel.foo, och utför namnbytet om det behövs:

dpkg-divert --divert /usr/bin/exempel.foo --rename /usr/bin/exempel

För att ta bort omdirigeringen:

dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/exempel

För att omdirigera samtliga paket som försöker installera /usr/bin/exempel till /usr/bin/exempel.foo, förutom i det egna paketet wibble:

dpkg-divert --package wibble --divert /usr/bin/exempel.foo --rename /usr/bin/exempel

För att ta bort omdirigeringen:

dpkg-divert --package wibble --rename --remove /usr/bin/exempel

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2018-06-26 1.18.25