Scroll to navigation

ptx(1) Kullanıcı Komutları ptx(1)

İSİM

ptx - dosya içeriğini karılmış olarak basar

KULLANIM

ptx [seçenek] ... [girdi] ... (-G olmaksızın)
ptx -G [seçenek] ... [girdi [çıktı]} ...

AÇIKLAMA

girdi dosyalarındaki sözcüklerin söz gelişlerini de içererek karılmış halde basar.
Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de zorunludur.
 
-A, --auto-reference
Satırbaşlarına özdevinimli üretilmiş başvurular koyar.
-G, --traditional
System V'deki ptx gibi davranır.
-F, --flag-truncation=dizge
Satırları kesmesi gerektiğinde satırı kestiği yeri dizge ile belirtir.
-M, --macro-name=dizge
TeX formatında çıktı oluştururken `xx' yerine dizge makrosunu kullanır.
-O, --format=roff
Çıktıyı roff yönergeleri olarak oluşturur.
-R, --right-side-refs
-A seçeneğinde oluşturulan başvuruları satırbaşına değil, satırsonuna koyar, -w seçeneğinde sayılmazlar. ( -A ile beraber kullanımı anlamlı bir seçenek)
-S, --sentence-regexp=düzifd
Satır sonları veya cümle sonları için düzenli ifade.
-T, --format=tex
Çıktıyı TeX yönergeleri olarak oluşturur.
-W, --word-regexp=düzifd
Anahtar sözcükleri belirlemek için düzifd kullanılır.
-b, --break-file=dosya
Sözcük sonlarını dosyadaki karakterlere bakarak belirler.
-f, --ignore-case
Büyük/küçük harf ayrımı yapmaz.
-g, --gap-size=sayı
Çıktının sütunları arasındaki boşluk genişliği sayı olur.
-i, --ignore-file=dosya
Girdi üzerinde çalışırken yoksayılacak sözcükleri dosyadan okur.
-o, --only-file=dosya
Girdi üzerinde çalışırken dikkate alınacak sözcükleri dosyadan okur.
-r, --references
Her satırın ilk alanını başvuru olarak kullanır.
-t, --typeset-mode
- gerçeklenmedi -
-w, --width=sayı
Çıktıdaki sütun sayısı (başvuru hariç).
--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.
dosya belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdi okunur. ` -F /' öntanımlıdır.

YAZAN

F. Pinard tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
 
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

ptx komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve ptx yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils ptx

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006
Kasım 2006 coreutils 6.5