Scroll to navigation

TTYS(4) Podręcznik programisty Linuksa TTYS(4)

NAZWA

ttyS - linie terminali szeregowych

OPIS

ttyS[0-3] są urządzeniami znakowymi linii terminali szeregowych.
Tworzy się je zazwyczaj poleceniami:
mknod -m 660 /dev/ttyS0 c 4 64 # adres bazowy 0x3f8
 
mknod -m 660 /dev/ttyS1 c 4 65 # adres bazowy 0x2f8
 
mknod -m 660 /dev/ttyS2 c 4 66 # adres bazowy 0x3e8
 
mknod -m 660 /dev/ttyS3 c 4 67 # adres bazowy 0x2e8
 
chown root:tty /dev/ttyS[0-3]

PLIKI

/dev/ttyS[0-3]

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), mknod(1), tty(4), agetty(8), mingetty(8), setserial(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM) <alder@civic.amg.net.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
19-12-1992 Linux