Scroll to navigation

MINGETTY(8) Podręcznik programisty linuksowego MINGETTY(8)

NAZWA

mingetty - minimalne getty dla konsol

SKŁADNIA

mingetty [--noclear] [--nonewline] [--noissue] [--nohangup] [--nohostname] [--long-hostname] [--loginprog=/bin/login] [--nice=10] [--delay=5] [--chdir=/home] [--chroot=/chroot] [--autologin username] [--loginpause] tty

OPIS

mingetty jest minimalnym getty dla użytku na wirtualnych konsolach. W przeciwieństwie do agetty(8), mingetty nie nadaje się do obsługi linii szeregowych. Dla tego celu polecam używać mgetty(8).

OPCJE

--noclear
Nie czyść ekranu przed poproszeniem o nazwę użytkownika (normalnie ekran jest czyszczony).
--nonewline
Nie drukuje znaku nowej linii przed wypisaniem zawartości pliku /etc/issue.
--noissue
Nie wypisuje zawartości pliku /etc/issue.
--nohangup
Nie wywołuje funkcji vhangup(), aby uniemożliwić innym aplikacjom zapisywanie do tego tty.
--nohostname
Nie wyświetla nazwy komputera w linii zgłoszeń.
--long-hostname
Domyślnie nazwa hosta jest drukowana tylko do pierwszej kropki. Po włączeniu tej opcji, pokazywany jest pełny tekst gethostname(2).
--loginprog /bin/login
Zmienia program używany do logowania użytkowników.
--nice 10
Zmienia priorytet za pomocą wywołania funkcji nice().
--delay 5
Po uruchomieniu mingetty wstrzymuje działanie na podaną liczbę sekund.
--chdir /home
Zmienia katalog na podany przed uruchomieniem programu logowania.
--chroot /chroot
Wywołuje chroot() z podaną nazwą katalogu.
--autologin username
Loguje automatycznie podanego użytkownika bez pytania o nazwę użytkownika i hasło. Patrz także opis opcji -f programu /bin/login.
--loginpause
Czeka na wciśnięcie dowolnego klawisza przed wyświetleniem linii zgłoszenia. Może być połączone z --autologin, aby zaoszczędzić pamięć przez nieuruchamianie automatycznie powłok.

SEKWENCJE SPECJALNE

mingetty rozpoznaje następujące sekwencje specjalne, które można osadzić w pliku /etc/issue:
\d
wstawia bieżący dzień (czas lokalny),
\l
wstawia nazwę terminala, na którym działa mingetty,
\m
wstawia architekturę maszyny (uname -m),
\n
wstawia sieciową nazwę węzła maszyny (uname -n),
\o
wstawia nazwę domeny,
\r
wstawia wydanie systemu operacyjnego (uname -r),
\t
wstawia czas bieżący (lokalny),
\s
wstawia nazwę systemu operacyjnego,
\u oraz \U
liczba użytkowników, którzy są obecnie zalogowani. \U wstawia " n users", podczas gdy \u wstawia tylko " n".
\v
wstawia wersję systemu operacyjnego (uname -v).

PRZYKŁAD

Tekst " Linux eos i386 #1 Tue Mar 19 21:54:09 MET 1996" można stworzyć, wstawiając do /etc/issue "\s \n \m \v".

PLIKI

/etc/issue, /var/run/utmp.

ZOBACZ TAKŻE

mgetty(8), agetty(8).

AUTOR

Copyright © 1996 Florian La Roche <laroche@redhat.com>. Stronę podręcznika napisali:David Frey <David.Frey@eos.lugs.ch> i Florian La Roche.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.08 oryginału.
6 kwietnia 1996 Debian-Local