Scroll to navigation

RE_COMP(3) Podręcznik programisty Linuksa RE_COMP(3)

NAZWA

re_comp, re_exec - funkcje kompilacji wyrażeń regularnych w wersji BSD

SKŁADNIA

#define _REGEX_RE_COMP
 
#include <sys/types.h>
 
#include <regex.h>
char *re_comp(const char *regex);
int re_exec(const char *string);

OPIS

re_comp() służy do kompilacji zakończonego znakiem null wyrażenia regularnego wskazywanego przez regex. Tak skompilowany wzorzec zajmuje statyczny obszar pamięci, bufor wzorca, który jest nadpisywany przez następne użycia funkcji re_comp(). Jeśli regex jest równe NULL, to nie będzie wykonana żadna operacja, a zawartość bufora wzorca się nie zmieni.
re_exec() jest używana do oceny, czy zakończony znakiem null łańcuch tekstowy wskazywany przez string pasuje do poprzednio kompilowanego regex.

WARTOŚĆ ZWRACANA

re_comp() zwraca NULL po udanej kompilacji wyrażenia regularnego regex, a w przeciwnym wypadku zwraca wskaźnik do odpowiedniego komunikatu błędu.
re_exec() zwraca 1 w przypadku udanego dopasowania, a zero w przypadku błędu.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje re_comp() i re_exec() nie są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

4.3BSD.

UWAGI

Te funkcje są przestarzałe, zamiast nich powinny być używane funkcje opisane w regcomp(3).

ZOBACZ TAKŻE

regcomp(3), regex(7), Podręcznik wyrażeń regularnych GNU

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-05-28 GNU