Scroll to navigation

LRINT(3) Podręcznik programisty Linuksa LRINT(3)

NAZWA

lrint, lrintf, lrintl, llrint, llrintf, llrintl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej

SKŁADNIA

#include <math.h>
long int lrint(double x);
 
long int lrintf(float x);
 
long int lrintl(long double x);
long long int llrint(double x);
 
long long int llrintf(float x);
 
long long int llrintl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
Wszystkie pokazane wyżej funkcje:
_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcje te zaokrąglają przekazany im parametr do najbliższej wartości całkowitej, zgodnie z bieżącym kierunkiem zaokrąglania (patrz fesetround(3)).
Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do rodziny funkcji rint(3), typ wartości zwracanej przez te funkcje różni się od typu ich parametrów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.
Jeżeli x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża, by mogła być umieszczona w typie long (lub long long w przypadku funkcji ll*), to występuje błąd dziedziny, a zwracana wartość nie jest określona.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd dziedziny: x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża.
Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_INVALID).
Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

The lrint(), lrintf(), lrintl(), llrint(), llrintf() i llrintl() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-01-18