Scroll to navigation

LROUND(3) Podręcznik programisty Linuksa LROUND(3)

NAZWA

lround, lroundf, lroundl, llround, llroundf, llroundl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej w stronę na zewnątrz od zera

SKŁADNIA

#include <math.h>
long int lround(double x);
 
long int lroundf(float x);
 
long int lroundl(long double x);
long long int llround(double x);
 
long long int llroundf(float x);
 
long long int llroundl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
Wszystkie pokazane wyżej funkcje:
_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L;
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcje te zaokrąglają swoje argumenty do najbliższej liczby całkowitej, ale w stronę na zewnątrz od zera, niezależnie od bieżącego kierunku zaokrąglania (patrz fenv(3)).
Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do funkcji round(3) i ceil(3) itp., typ wartości zwracanej przez te funkcje różni się od typu ich parametrów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.
Jeżeli x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża, by mogła być umieszczona w typie long (lub long long w przypadku funkcji ll*), to występuje błąd dziedziny, a zwracana wartość nie jest określona.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd dziedziny: x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża.
Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_INVALID).
Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje lround(), lroundf(), lroundl(), llround(), llroundf() i llroundl() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2013-08-26