Scroll to navigation

OD(1) Användarkommandon OD(1)

NAMN

od — dumpa filer i oktalt och andra format

SYNOPSIS

od [FLAGGA]... [FIL]...
od [-abcdfilosx]... [FIL] [[+]FÖRSKJUTNING[.][b]]
od --traditional [FLAGGA]... [FIL] [[+]FÖRSKJUTNING[.][b] [+][ETIKETT][.][b]]

BESKRIVNING

Skriv en entydig representation, normalt oktala tecken, av FIL till standard ut. Med mer än ett FIL-argument, slå samman dem i den angivna ordningen som indata.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Om både det första och andra anropsformatet är tillämpligt, används det andra formatet om den sista operanden börjar med + eller (om det finns två operander) en siffra. En operand FÖRSKJUTNING betyder -j FÖRSKJUTNING. ETIKETT är den första skrivna bytens pseudoadress, vilken ökas så länge utmatningen pågår. För FÖRSKJUTNING och ETIKETT indikerar förstavelserna 0x eller 0X hexadecimalt, ändelser kan vara . för oktalt och b multiplicerar med 512.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Utformat för filpositioner; RADIX är en av [doxn], för Decimal, Oktal, Hex eller iNgen.
Byt plats på indatabyte:ar enligt angiven byteordning.
Hoppa först över BYTE byte i indata.
Begränsa utmatning till BYTE byte från indata.
Skriv ut strängar med minst BYTE grafiska tecken; 3 underförstås när BYTE inte anges.
Välj format för utmatning.
Använd inte * för att markera undertryckta rader.
Skriv ut BYTE byte per rad. 32 underförstås när BYTE inte anges.
Acceptera argument i tredje formatet ovan.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Traditional format specifications may be intermixed; they accumulate:

-a
samma som -t a, välj namngivna tecken, ignorera höga biten
-b
samma som -t o1, välj oktala byte
-c
samma som -t c, välj skrivbara tecken eller sekvenser med omvänt snedstreck
samma som -t u2, välj decimala 2-byteenheter utan tecken
samma som -t fF, välj flyttal
samma som -t dI, välj decimala heltal
samma som -t dL, välj decimala långa heltal
samma som -t o2, välj oktala 2-byteenheter
samma som -t d2, välj decimala 2-byteenheter
samma som -t x2, välj hexadecimala 2-byteenheter

TYP skapas av en eller fler av dessa specifikationer:

namngivet tecken, ignorera höga biten
skrivbara tecken eller sekvens med omvänt snedstreck
decimalt med tecken, STORLEK byte per heltal
flyttal, STORLEK byte per flyttal
oktalt, STORLEK byte per heltal
decimalt utan tecken, STORLEK byte per heltal
hexadecimalt, STORLEK byte per heltal

STORLEK är ett tal. För TYP i [doux] kan STORLEK också vara C för sizeof(char), S för sizeof(short), I för sizeof(int) eller L för sizeof(long). Om TYP är f kan STORLEK också vara F för sizeof(float), D för sizeof(double) eller L för sizeof(long double).

Att lägga till ett z-suffix till valfri typ visar skrivbara tecken vid slutet av varje utdatarad.

BYTE är hex med prefixet 0x eller 0X, och kan ha en multiplikativ ändelse:

512
1000
1024
1000·1000
1024·1024

och så vidare för G, T, P, E, Z, Y. Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M, och så vidare.

EXEMPEL

Visa utdata i hexdumpformat
Standardformatet för utmatning som används av od

UPPHOVSMAN

Skrivet av Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/od>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) od invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1